Kindcentrum Reevedelta

Welkom allemaal! Wij zijn Aves. In de Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland hebben we als stichting 33 scholen onder onze vleugels. Twee daarvan zijn te vinden in Kampen. Eén van de twee zelfs al meer dan 100 jaar. In het najaar van 2025 komt daar het nieuwe Kindcentrum Reevedelta in Reeve bij! Identiteitsrijk In Kindcentrum Reevedelta…

Nieuwe basisschool in Emmelhage

Een plek waar kinderen samen leren, leven en spelen. Met verwondering en nieuwsgierigheid. Een plek waar kinderen oog hebben voor elkaar, een ander en de wereld om ons heen. Nu en later. Een plek waar ieder kind de ruimte krijgt om te groeien met hart, hoofd en handen. Een plek voor waarde(n)vol onderwijs én opvang.…

Leo Breukel geridderd bij afscheid

Emmeloord – Leo Breukel werd vrijdag bij zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van Aves benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Westmaas speldde hem de versierselen op. Breukel was 40 jaar werkzaam in het onderwijs. In de beurszaal van ‘t Voorhuys schudden veel genodigden Leo Breukel de hand. Zijn…

Nieuwe voorzitter voor Stichting Aves

Kristiaan Strijker is door de raad van toezicht van Stichting Aves benoemd tot de nieuwe voorzitter van het college van bestuur per januari 2020. ‘Samen met collega-bestuurder Jos Timmermans ga ik me hard maken voor betekenisvol en toekomstgericht onderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Kinderen staan voorop, dat is voor ons als bestuurders van…

Leo Breukel vertrekt bij stichting Aves

Emmeloord – Leo Breukel vertrekt per 1 januari 2020 als bestuurder van stichting Aves voor primair onderwijs. Afgelopen januari is de stichting gefuseerd, waardoor drie bestuurders het College van Bestuur vormen. Gezien de grootte van de stichting zijn twee bestuurders voldoende en is één bestuurder te kwetsbaar. In goed overleg met de Raad van Toezicht zal…

Raad van Toezicht in gesprek met Aves-directeuren

Op 22 mei gingen de directeuren van Aves en de leden van de raad van toezicht (RvT) met elkaar in gesprek. Voor het eerst na de fusie kwamen zij in deze setting bijeen. De avond begon met een (deels hernieuwde) kennismaking met de leden van de RvT. De leden lichtten hun achtergrond toe, stelden zich…