Coronavirus

Op 16 maart besloot de regering dat alle scholen in Nederland hun deuren moesten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 11 mei veranderde deze situatie. Sinds die maandag gaan de leerlingen van onze scholen voor een deel of weer volledig naar school (speciaal onderwijs). Per 8 juni maakt een verdere…

Leo Breukel geridderd bij afscheid

Emmeloord – Leo Breukel werd vrijdag bij zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van Aves benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Westmaas speldde hem de versierselen op. Breukel was 40 jaar werkzaam in het onderwijs. In de beurszaal van ‘t Voorhuys schudden veel genodigden Leo Breukel de hand. Zijn…

Nieuwe voorzitter voor Stichting Aves

Kristiaan Strijker is door de raad van toezicht van Stichting Aves benoemd tot de nieuwe voorzitter van het college van bestuur per januari 2020. ‘Samen met collega-bestuurder Jos Timmermans ga ik me hard maken voor betekenisvol en toekomstgericht onderwijs in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Kinderen staan voorop, dat is voor ons als bestuurders van…

Leo Breukel vertrekt bij stichting Aves

Emmeloord – Leo Breukel vertrekt per 1 januari 2020 als bestuurder van stichting Aves voor primair onderwijs. Afgelopen januari is de stichting gefuseerd, waardoor drie bestuurders het College van Bestuur vormen. Gezien de grootte van de stichting zijn twee bestuurders voldoende en is één bestuurder te kwetsbaar. In goed overleg met de Raad van Toezicht zal…

Raad van Toezicht in gesprek met Aves-directeuren

Op 22 mei gingen de directeuren van Aves en de leden van de raad van toezicht (RvT) met elkaar in gesprek. Voor het eerst na de fusie kwamen zij in deze setting bijeen. De avond begon met een (deels hernieuwde) kennismaking met de leden van de RvT. De leden lichtten hun achtergrond toe, stelden zich…