3. Personeel

3.1  | Functieboek  (nieuw)   klik  HIER
3.2  | Mobiliteitsbeleid   klik  HIER
3.3  | Scholingsbeleid   klik  HIER
3.4  | Terugbetalingsbeleid (nieuw)   klik  HIER
3.5  | Ziekteverzuimbeleid (nieuw)   klik  HIER
3.5.1| Brochure: Wat te doen bij ziekte   klik  HIER
3.5.2| Verzuim-Verlof-Vervangingskaart   klik  HIER
3.5.3| Verslagformulier evaluatie voortgang re-integratie   klik  HIER
3.6  | Assessments   klik  HIER
3.6.1| Bijlage 1 Portfolio in het kader van het assessment   klik  HIER
3.7  | Lief en leed (nieuw)   klik   HIER
3.8  | Procedure bij sollicitatie Aves        klik  HIER
3.8.1 | Procedure bij sollicitaties Aves LB-functies        klik  HIER
3.9  | Beleidsnota invoering Functiemix        klik  HIER
3.10| Reiskostenregeling Aves  (nieuw)      klik  HIER
3.11| Handleiding Vervangingspool        klik  HIER
3.12| Notitie Vervangingspool        klik  HIER
3.13| Taakbeleid Aves        klik  HIER
3.14| Taskforce Meer Mans        klik  HIER
3.15| Inwerkbeleid medewerkers        klik  HIER
3.15| Bijlage 1 Inwerktraject voor leerkrachten        klik  HIER
3.15| Bijlage 2 inwerktraject voor conciërges         klik  HIER
3.15| Bijlage 3 inwerktraject voor intern begeleider        klik  HIER
3.15| Bijlage 4 inwerktraject voor directeuren        klik  HIER
3.15| Bijlage 5 inwerktraject voor CvB        klik  HIER
3.15| Bijlage 6 inwerktraject voor HRM-adviseur        klik  HIER
3.16| Gesprekkencyclus        klik  HIER
3.16| Bijlage 1 Agendaformulier functioneringsgesprek         klik  HIER
3.16| Bijlage 2 Verslagformulier functioneringsgesprek         klik  HIER
3.16| Bijlage 3 Agendaformulier beoordelingsgesprek        klik  HIER
3.16| Bijlage 4 Verslagformulier beoordelingsgesprek         klik  HIER
3.16| Bijlage 5 POP formulier         klik  HIER
3.17| Regeling exitgesprek         klik  HIER
3.17| Bijlage 1 Agendaformulier exitgesprek        klik  HIER
3.17| Bijlage 2 Verslagformulier exitgesprek        klik  HIER
3.18| Opleidingsscholen Aves   klik  HIER
3.19| ERD vervangingskosten   klik  HIER
3.20| Invoering digitale personeelsdossiers   klik  HIER
3.21| Arbobeleid   klik  HIER
3.22| Procedure werving en selectie   klik  HIER
3.23| Format 62+ regeling (nieuw)   klik  HIER