Verantwoordelijkheid

Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind. Ook tijdens de schooluren. Dat geldt bijvoorbeeld voor gedrag en hygiëne, maar ook voor verzekeringen. Te denken valt aan Wettelijke Aansprakelijkheid, Ziektekostenverzekering, Tandartsverzekering, maar ook aan verlies van persoonlijke bezittingen. Dus de verloren telefoon, een gescheurde broek enz.. behoren tot het risico van de ouders. Wel mag van de school verwacht worden dat de school redelijkerwijs haar wettelijke plichten is nagekomen, zoals voldoende toezicht op de leerlingen.