Privacy

Als ouder of verzorger moet u ervan uit kunnen gaan dat de school van uw kind verantwoord omspringt met zijn of haar privégegevens en dat de privacy van uw zoon of dochter bij de school in goede handen is. Ook wij vinden die privacy van grote waarde en we doen er dan ook zoveel mogelijk aan om die te beschermen.

Het goed regelen van die bescherming wordt steeds belangrijker. In de huidige digitale samenleving maakt ook Aves namelijk steeds meer gebruik van digitale leermiddelen. Dat doen we om uw kind zo goed mogelijk op zijn of haar toekomst voor te bereiden. Bovendien groeien hiermee de mogelijkheden om hem of haar op maat les te geven. 

Ik wil u hiervoor graag verwijzen naar;

2.8 Privacy - gedragsregels en afspraken

 

 

Bij vermoeden van misbruik van gegevens, beveiligings of datalekken neem z.s.m. contact op via privacy@aves.nl