Meedoenbon en Stichting Leergeld

Graag willen we u als Stichting Leergeld op de hoogte brengen van de mogelijkheden van de Meedoenbon van de gemeente Noordoostpolder.

Sinds afgelopen najaar kan met de Meedoenbon (waarde 10 vouchers a € 15,00) bijvoorbeeld een schoolreisje betaald worden naast of in plaats van sportieve en culturele activiteiten.

Stichting Leergeld is een laatste vangnet, hetgeen betekent dat eerst alle voorliggende voorzieningen (zoals de Meedoenbon) gebruikt moeten worden en wanneer deze onvoldoende blijken te zijn kan een beroep op Stichting Leergeld worden gedaan .

Dit geldt trouwens voor zowel basis als voortgezet onderwijs.

 Het is van groot belang dat ouders goed op de hoogte zijn, daarom het verzoek dit op te nemen in uw informatie naar de ouders/verzorgers

Met hartelijke groet,

Namens Stichting Leergeld,

Meer informatie over de Meedoenbon vindt u hier

Website Leergeld Noordoostpolder