Klachtencommissie

‘Overal gaat wel eens wat mis. En daar moet je van leren.’ Dat zijn mooie woorden maar het voelt anders als je de negatieve gevolgen ervaart. Bijvoorbeeld als je vindt dat je niet correct behandeld bent of als je nadeel hebt van een beslissing. Dan wil je het oplossen. Natuurlijk doe je dat samen met degene die er voor verantwoordelijk is of anders met zijn of haar leidinggevende. Maar een enkele keer lukt dat misschien niet. Geen nood, want je kunt dan altijd nog je klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Aves. Zij onderzoeken de klacht en adviseren het College van Bestuur hierover.


Een klacht voor de klachtencommissie dien je schriftelijk in. Bij voorkeur via klachtencommissie@aves.nl 

Omschrijf de situatie, de klacht en wat je tot nu toe hebt gedaan om de zaak op te lossen en het resultaat daarvan. Vergeet  niet je naam, adres en verzenddatum te vermelden

Klik hier voor de klachtenregeling

Voorzitter: dhr. H.B.M. Evers (Henk), Communicatie-adviseur

Aves stichting voor primair onderwijs - Klachtencommissie -

Secretaris: mw. M.T. Goelema (Maayolein), Adviseur Kwaliteit, Beleid en Ontwikkeling

Aves stichting voor primair onderwijs - Klachtencommissie -

mr. P.H. Prummel (Peter), Notaris | Mediator

Aves stichting voor primair onderwijs - Klachtencommissie -