Informatierecht

Schoolinformatie bij gescheiden ouders

Regelmatig zijn er vragen bij scholen en ouders welke informatie er over en weer mag of moet worden verstrekt bij gescheiden ouders.

Op basis van wetgeving zijn daar richtlijnen voor te geven. Dat hebben we in deze notitie vastgelegd. Ook de Landelijke Klachten Commissie (LKC) heeft daar verschillende uitspraken over gedaan. Die zijn hierin verwerkt.

Het is het mooiste als school en ouders deze richtlijnen vooral niet nodig hebben. Dat in goede harmonie de school met de beide ouders afspraken kan maken, naar ieders tevredenheid. En dat is vooral goed voor de betrokken kinderen.

Download hier het document