Missie en Visie

AVES geeft talent vleugels

Aves betekent "Klasse der vogels". Een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Het begint met de vleugels, sterk en gedetailleerd. Van oorsprong twee afzonderlijke stichtingen die samen verder gaan. De vleugels stellen de stichting in staat om grote hoogtes te bereiken. De verschillende kleuren in haar verenpak staan voor de verschillende scholen van Aves. De vogel behoudt het overzicht, stuurt en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong in het nest. Zij leert de jongen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Op die manier geeft Aves talent vleugels.

De missie van AVES

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in de opvoeding.

 

De visie van AVES

In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van een basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Vooral als het gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum.
Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend.

 De kinderen staan voor Aves centraal. Aves laat het leerstofjaarklassensysteem los en stapt over op gepersonaliseerd leren. De onderwijsbehoeften van kinderen geeft richting aan de scholen en aan de keuzes voor en uitvoering van leer- en lesmethoden. Op school volgen de kinderen verschillende leerroutes, met daarnaast ‘samen’ als sleutelwoord. Groepsgewijs en groepsoverstijgend samen leren. Dat brengt kinderen verder en maakt ze klaar voor de toekomst.

Bij Aves onderscheiden en herkennen ouders hun eigen (geloofs-)overtuiging. Zij zien tegelijkertijd ook de eigenheid van hun school te midden van het kleurrijke scholenpalet van Aves. Het verschil in onderwijsconcepten samen met het karakter van de denominaties geeft dit vorm. Oog voor elkaars overtuigingen geeft een brede kijk op de wereld en vergroot respect voor anderen. Bij Aves hoort iedereen erbij, welke achtergrond iemand ook heeft.

Aves stimuleert kinderen, werkt aan toekomstgericht onderwijs en is een partner in de opvoeding. De ontwikkeling van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 14 jaar krijgt speciale aandacht.