Missie en Visie

Aves: jouw plek bij ons

Jouw plek bij ons. Wij geloven dat je met elkaar het sterkst bent als iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van iedereen die met Aves is verbonden: kind, leraar, ouder, medewerker of andere betrokkene. We bieden een veilige en gezonde omgeving waarin je kunt groeien in een tempo dat bij je past. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden, we spelen, leren, vallen en staan weer op, of rapen elkaar op als dat nodig is. Samen vormen we een team waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden en te vormen. Ook jouw plek bij ons.

De missie van AVES

Aves biedt betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en is een betrouwbare partner in de opvoeding.

 

De visie van AVES

In elk dorp en elke stad in haar werkgebied garandeert Aves de aanwezigheid van een basisschool. Haar scholen zijn een afspiegeling van de gemeenschap en de omgeving. Vooral als het gaat om denominaties. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal kindcentrum.
Aves zet de kinderen voorop! Ze wil het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en behouden. Aves maakt werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en grensverleggend.

 De kinderen staan voor Aves centraal. Aves laat het leerstofjaarklassensysteem los en stapt over op gepersonaliseerd leren. De onderwijsbehoeften van kinderen geeft richting aan de scholen en aan de keuzes voor en uitvoering van leer- en lesmethoden. Op school volgen de kinderen verschillende leerroutes, met daarnaast ‘samen’ als sleutelwoord. Groepsgewijs en groepsoverstijgend samen leren. Dat brengt kinderen verder en maakt ze klaar voor de toekomst.

Bij Aves onderscheiden en herkennen ouders hun eigen (geloofs-)overtuiging. Zij zien tegelijkertijd ook de eigenheid van hun school te midden van het kleurrijke scholenpalet van Aves. Het verschil in onderwijsconcepten samen met het karakter van de denominaties geeft dit vorm. Oog voor elkaars overtuigingen geeft een brede kijk op de wereld en vergroot respect voor anderen. Bij Aves hoort iedereen erbij, welke achtergrond iemand ook heeft.

Aves stimuleert kinderen, werkt aan toekomstgericht onderwijs en is een partner in de opvoeding. De ontwikkeling van integrale kindcentra voor kinderen van 0 tot 14 jaar krijgt speciale aandacht.