Missie en Visie

AVES geeft talent vleugels

Aves betekent "Klasse der vogels". Een herkenbare metafoor voor een stichting die onderwijs verzorgt. Het begint met de vleugels, sterk en gedetailleerd. Van oorsprong twee afzonderlijke stichtingen die samen verder gaan. De vleugels stellen de stichting in staat om grote hoogtes te bereiken. De verschillende kleuren in haar verenpak staan voor de verschillende scholen van Aves. De vogel behoudt het overzicht, stuurt en is zorgzaam. Zij bouwt een warm nest voor haar jongen, voert ze en voedt ze op tot zelfstandigheid. De vogel ontwikkelt en stimuleert het aangeboren talent van elk jong in het nest. Zij leert de jongen vliegen en geeft hen uiteindelijk de vrijheid. Op die manier geeft Aves talent vleugels.

De missie van AVES

AVES biedt een grote verscheidenheid in identiteitsgebonden basisonderwijs aan in de kernen van de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen. Hierdoor kunnen ouders en kinderen dicht bij huis kiezen voor de school die aansluit bij hun levensbeschouwing. Ook geeft het scholenpalet van AVES keuze uit meerdere onderwijsconcepten. Door de krachten op bovenschools niveau te bundelen, kunnen de aangesloten katholieke, openbare, oecumenische en samenwerkingsscholen zelfstandig blijven, hun eigen identiteit behouden en uitdragen. Met een open blik naar de maatschappij en met respect voor de eigenheid van kinderen, ouders en leraren, wijst AVES de weg naar een evenwichtige ontplooiing van haar leerlingen en de ontwikkeling van ieders talent. Kwaliteit is daarbij vanzelfsprekend, getuige de goede resultaten waar de aangesloten scholen al jaren om bekend staan.

 

De visie van AVES

Ieder kind de school die bij hem of haar past in de buurt: AVES maakt het mogelijk vanuit een sterk solidariteitsgevoel. De stichting kiest namelijk bewust voor scholen met een herkenbare eigen identiteit in de kernen. Op die scholen wordt Passend Onderwijs vertaald naar ‘onderwijs zoals onderwijs bedoeld is’: AVES wil ontdekken wat kinderen kunnen en er uit halen wat er in zit; gefocust op talenten. Onder het motto ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit’, maken de scholen van AVES werk van het ontwikkelen van elk kind afzonderlijk en vanzelfsprekend ook van talentontwikkeling bij leerkrachten en management. Dit doet AVES op een sprankelende, eigentijdse, verbindende en evenwichtige wijze.