Leden

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

John Ouderling (voorzitter)

aandachtsgebieden: Financiën en ICT

Mijn naam is John Ouderling. Getrouwd met Mirjam en trotse vader van 2 dochters die allebei met veel plezier naar de Albert Schweitzerschool in Emmeloord gaan. Sinds 2 jaar ben ik actief in de MR van de Albert Schweitzerschool en hebben we ons onder andere beziggehouden met de vraag: “Hoe verkleinen we de afstand tussen MR en de ouders van de school”. Oftewel de driehoek ouders-MR-school. De Albert Schweitzer is een grote school waarvan de problematiek misschien niet zo direct bij de kleine scholen leeft maar waar in het belang van breed denken over goed onderwijs anderen wel voordeel van kunnen hebben. Vanzelfsprekend andersom ook. Met deze vraag wil ik graag binnen de GMR o.a. mijn tijd en energie steken om samen een passend antwoord te vinden.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Ilse Heida (vice voorzitter)

aandachtsgebieden: Onderwijs en Personeel

Mijn naam is Ilse Heida, 28 jaar oud en ik woon in Sintjohannesga. Ik woon hier samen met mijn partner Roelof en zoontje Jelte van 1,5 jaar oud. Sinds 2008 ben ik werkzaam op de openbare Daltonschool Windkracht 10 in Emmeloord. Ik werk hier met veel plezier in groep 4. Tevens ben ik Daltoncoördinator voor onze school. Ik heb meerdere jaren in de MR gezeten en het meepraten op schoolniveau heb ik altijd als erg interessant ervaren. Sinds september van dit schooljaar ben ik lid van de GMR. Hier zullen zaken voorbij komen op stichtingsniveau en het lijkt me een mooie, leerzame uitdaging om hierover mee te mogen denken en praten.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Assie Aukes

aandachtsgebieden: Identiteit en Communicatie


 

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Marieka de Jong

aandachtsgebieden: Communicatie en personeel

Mijn naam is Marieka de Jong. Ik werk op de Zevensprong (een jenaplanschool). Mijn man Dennis en ik hebben twee kinderen, Jens en Meike. Ik werk al jaren in de bovenbouw, groep 6/7/8. Eigenlijk zit ik al vanaf het begin van mijn schoolloopbaan in de MR. Ik ben destijds gevraagd en vervolgens al die jaren gebleven. Waarom zit ik in de MR? Ik ben iemand die erg betrokken is bij de school. Dit doe ik o.a. via het lesgeven, en door zitting te nemen in werkgroepen. Het MR lidmaatschap verwacht naar mijn mening een ander soort betrokkenheid. Je houdt je namelijk bezig met beleid, financiën, personeel, je denkt mee over je eigen school. Het GMR lidmaatschap brengt mij hopelijk een bredere kijk, niet alleen op mijn eigen school maar ook op andere scholen. Ik heb zin om actief over bovenstaande zaken mee te denken, en mijn bijdrage daaraan te leveren.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Rene Heeringa

aandachtsgebieden: Financiën, Materieel en ICT

Als voorzitter van de MR van Windkracht10, weet ik dat betrokken ouders het verschil maken voor een school. Graag wil ik dit verschil ook maken voor AVES middels mijn kandidaatstelling voor de GMR. Ik tracht, middels de GMR, een zo'n optimaal mogelijk leerklimaat voor de kinderen te realiseren op alle scholen binnen de stichting. Ik ben 43 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen, de komende 10 jaar zal ik nog een kind op een AVES school hebben. Werk: ICT beheerder bij het COA, ik ben daar vijf jaar in de medezeggenschap actief geweest. Interesses: financiën, materiële zaken, communicatie en ICT.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Sandra Zuidema-Engels

aandachtsgebieden: Personeel en Materieel

Mijn naam is Sandra Zuidema-Engels, ik ben getrouwd met Bert-Jan en wij hebben 2 kinderen: Björn van 10 en Yfke van 8, die beiden naar de SWS De Sprang in Tollebeek gaan. De Sprang is in september 2015 van start gegaan na een fusie tussen de openbare en katholieke dorpsschool. De afgelopen jaren heb ik in de SAC (School Advies Commissie) en daarna in de MR gezeten en ben daardoor actief betrokken geweest bij het fusieproces, ook vanuit de VMR. Ik mijn familie-en kennissenkring werken veel mensen in het onderwijs en dit heeft dan ook mijn interesse. Zelf werk ik al 15 jaar met veel plezier bij Kwik-Fit op de afdeling HR en houd ik mij naast algemene HR zaken bezig met verzuim. Vanuit de GMR wil ik actief meedenken over het beleid en de vraagstukken die er spelen binnen Aves.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Brenda Kaptein

aandachtsgebieden:  Onderwijs en Identiteit

Mijn naam is Brenda Kaptein en ik woon in Ens.
Ik werk als verpleegkundig zorgcentralist bij de Zorgcentrale Noord. Ik ben getrouwd met Sven en samen hebben wij een dochter Ismay.
Naast mijn werk als verpleegkundige studeer ik pedagogiek. Vanuit deze studie merk ik dat ik zeer geïnteresseerd ben in het onderwijs en dan vooral of het beleid en het leerklimaat binnen de scholen.
Sinds februari 2016 zit in de GMR.
Ik ben graag op de hoogte van alle ontwikkelingen die met het onderwijs te maken hebben en door zitting te nemen in de GMR hoop ik ook dat ik actief mee kan denken/praten over de verschillende zaken betreffende het onderwijs binnen Aves.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Edith Kamphorst

aandachtsgebieden: Communicatie en Identiteit

Ik ben Edith Kamphorst en ben 38 jaar oud. Ik woon samen met Ronald. Wij hebben 2 kinderen, Bas van 8 jaar en Anouk van 5 jaar. Sinds 2007 werk ik op SWS de Wending in Bant. Daarvoor was ik werkzaam op de Klipper in Hoorn. Met veel plezier sta ik voor groep 7&8. Ik werk 3 dagen.
Sinds 2014 zit ik in de MR van SWS de Wending en ben ik notulist.
Sinds november 2017 zit ik in de GMR.
Ik vind de GMR een mooie, nieuwe uitdaging en aanvulling voor mezelf en de school. Ook het anders denken (stichtingsniveau i.p.v. schoolniveau is een goede aanvulling en leerpunt voor mezelf. Inlezen en meedenken op Stichtingsniveau zie ik als een mooie aanvulling).