Leden

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

John Ouderling (voorzitter)

aandachtsgebieden: Financiën en ICT

Mijn naam is John Ouderling. Getrouwd met Mirjam en trotse vader van 2 dochters. Onze jongste dochter gaat met veel plezier naar de Albert Schweitzerschool in Emmeloord. Ik heb de volledige termijn van 6 jaren in de MR van de Albert Schweitzerschool gezeten en heb het meepraten op schoolniveau altijd als erg interessant ervaren. Daarom was het voor mij ook een logische stap om mij (5 jaar geleden alweer) kandidaat te stellen voor de GMR van het ‘oude’ AVES. Meedenken op stichtingsniveau, het mogen sparren met GMR collega’s, CvB en RvT over diverse beleidsonderwerpen spraken mij erg aan. Nu wij per 1 januari als nieuwe stichting verder gaan hoop ik dat ik vanuit mijn voorzittersrol een positieve bijdrage kan gaan leveren in het bevorderen van het WIJ-gevoel. Wij verbinden, hebben vertrouwen, hebben lef en passie en groei door van elkaar te leren.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Aly Steenbergen

aandachtsgebieden: Materiele zaken en Personeel

Mijn naam is Aly Steenbergen en ik woon in Steenwijk.  Sinds 1978 ben ik werkzaam in het onderwijs met veel liefde en passie. Ik heb met kinderen gewerkt op verschillende scholen in verschillende groepen van  groep 1 t/m groep 8.  Op dit moment werk ik drie dagen op “De Zeester” in Marknesse en twee dagen op “De Floreant” in Luttelgeest. Het is een leuke combinatie. Op beide scholen geef ik les aan groep 1 en 2 en dat na dertig jaar bijna niet in de onderbouw te hebben gewerkt. Het was heel interessant om het proces van het samen gaan van “De Rank” en “De Klipper” van dichtbij mee te maken. In mijn loopbaan heb ik meerdere malen in de GMR gezeten, waarvan de laatste drie jaar in de GMR van de SCPO.  De bestuurlijke fusie was een heel zorgvuldig proces. Wat ben ik blij dat ik nu in de GMR van Aves zitting mag nemen.  Ik vind het erg fijn om betrokken te zijn bij het beleid van de Stichting. Graag wil ik hier positief en kritisch in meedenken. Voor de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders  wil ik mij graag inzetten.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Ilse Heida (vice voorzitter)

aandachtsgebieden: Onderwijs en Personeel

Mijn naam is Ilse Heida. Ik woon in Sintjohannesga, een klein dorpje tussen Joure en Heerenveen. Ik woon hier samen met mijn partner Roelof en onze zoontjes Jelte en Hidde.
Sinds 2008 ben ik werkzaam op de openbare daltonschool Windkracht 10 in Emmeloord. Ik heb de afgelopen jaren aan veel verschillende groepen les gegeven. Op dit moment sta ik voor groep 4-5. Tevens ben ik daltoncoördinator voor onze school.
Ik heb meerdere jaren in de MR gezeten en het meepraten op schoolniveau heb ik altijd als erg interessant ervaren. Sinds een aantal jaar ben ik lid van de GMR van Aves. De belangen behartigen van de ouders, leerkrachten en kinderen en het positief kritisch meedenken op stichtingsniveau vind ik erg belangrijk, interessant en waardevol.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Hanri Timmerman

aandachtsgebieden: Onderwijs en Personeel

Mijn naam is Hanri Timmerman. Ik ben 32 jaar oud. Op maandag en dinsdag ben ik werkzaam op het Tienercollege NOP, groep 7/8 en op woensdag, donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 8 van De Lichtboei. Ik woon met mijn vriendin Willianne in Emelhage en we hebben een dochter Elin. Ik heb een aantal jaar zitting genomen in de GMR van SCPO en mag sinds januari deel uit maken van de GMR van Aves. Ik vind het een interessante taak om betrokken te zijn bij het beleid van de Stichting. Je wordt al in een vroeg stadium meegenomen in de koers die de Stichting in de toekomst zal aanhouden en ik zie het als een verantwoordelijke opdracht hier met de GMR kritisch naar te kijken.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Robert Bouma

aandachtsgebieden: Identiteit en Communicatie 

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Heidi Loosman

aandachtsgebieden: Identiteit en Communicatie


Mijn naam is Heidi Loosman-Willems en ik woon in Tollebeek. Ik ben getrouwd met Robert en we hebben drie kinderen: Birgit (8), Rik (5) en Ava (1). De oudste twee kinderen gaan naar cbs ‘Op de Wieken’ in Tollebeek. In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij marketing & communicatiebureau SPIKKER op Urk. In 2018 ben ik gestart als lid van de GMR van SCPO en sinds de fusie maak ik deel uit van de GMR van Aves. Ik vind het belangrijk om als ouder betrokken te zijn en te weten welke onderwerpen er spelen in het (basis)onderwijs in de Noordoostpolder. Binnen de GMR wil ik me inzetten als vertegenwoordiger van de oudergeleding door enthousiast mee te denken over het beleid en de verdere ontwikkeling van de stichting.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Marieka de Jong

aandachtsgebieden: Communicatie en personeel

Mijn naam is Marieka de Jong. Ik werk op de Zevensprong (een jenaplanschool). Mijn man Dennis en ik hebben twee kinderen, Jens en Meike. Ik werk al jaren in de bovenbouw, groep 6/7/8. Eigenlijk zit ik al vanaf het begin van mijn schoolloopbaan in de MR. Ik ben destijds gevraagd en vervolgens al die jaren gebleven. Waarom zit ik in de MR? Ik ben iemand die erg betrokken is bij de school. Dit doe ik o.a. via het lesgeven, en door zitting te nemen in werkgroepen. Het MR lidmaatschap verwacht naar mijn mening een ander soort betrokkenheid. Je houdt je namelijk bezig met beleid, financiën, personeel, je denkt mee over je eigen school. Het GMR lidmaatschap brengt mij hopelijk een bredere kijk, niet alleen op mijn eigen school maar ook op andere scholen. Ik heb zin om actief over bovenstaande zaken mee te denken, en mijn bijdrage daaraan te leveren.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Rene Heeringa

aandachtsgebieden: Financiën en ICT

Als voorzitter van de MR van Windkracht10, weet ik dat betrokken ouders het verschil maken voor een school. Graag wil ik dit verschil ook maken voor AVES middels mijn kandidaatstelling voor de GMR. Ik tracht, middels de GMR, een zo'n optimaal mogelijk leerklimaat voor de kinderen te realiseren op alle scholen binnen de stichting. Ik ben 43 jaar, getrouwd en heb 3 kinderen, de komende 10 jaar zal ik nog een kind op een AVES school hebben. Werk: ICT beheerder bij het COA, ik ben daar vijf jaar in de medezeggenschap actief geweest. Interesses: financiën, materiële zaken, communicatie en ICT.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Marjolein Bast

aandachtsgebieden: 

Mijn naam is Marjolein Bast. Samen met mijn vriend Alfred en onze twee dochters Nienke en Emma woon ik in Ens, waar onze dochters naar 't Lichtschip gaan.
In het dagelijks leven werk ik bij de gemeente Noordoostpolder als financieel adviseur.
Sinds september 2019 neem ik plaats in de GMR van Aves. Voor mij een mooie en interessante uitdaging om vanuit een andere wijze betrokken te zijn bij het primair onderwijs. Ik hoop een mooie bijdrage te leveren als ouder door kritisch mee te denken over de diverse onderwerpen die er spelen.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Brenda Kaptein

aandachtsgebieden:  Onderwijs en Identiteit

Mijn naam is Brenda Kaptein en ik woon in Ens. Ben getrouwd met Sven en samen hebben wij een dochter. Daarnaast zijn wij sinds 2016 pleegouders van een pleegdochter.
Ik werk als verpleegkundig bij het Zilveren Kruis Zorgkantoor.
Naast mijn werk als verpleegkundige studeer ik pedagogiek. Vanuit deze studie merk ik dat ik zeer geïnteresseerd ben in het onderwijs en dan vooral of het beleid en het leerklimaat binnen de scholen.
Sinds februari 2016 zit in de GMR.
Ik ben graag op de hoogte van alle ontwikkelingen die met het onderwijs te maken hebben en door zitting te nemen in de GMR hoop ik ook dat ik actief mee kan denken/praten over de verschillende zaken betreffende het onderwijs binnen Aves.

Aves stichting voor primair onderwijs - Leden -

Edith Kamphorst

aandachtsgebieden: Communicatie en Identiteit

Ik ben Edith Kamphorst en ben 39 jaar oud. Ik woon samen met Ronald. Wij hebben 2 kinderen, Bas van 9 jaar en Anouk van 7 jaar. Sinds 2007 werk ik op SWS de Wending in Bant. Daarvoor was ik werkzaam op de Klipper in Hoorn. Met veel plezier sta ik 3 dagen voor groep 7&8.
Sinds 2014 zit ik in de MR van SWS de Wending en ben ik notulist.
Sinds november 2017 zit ik in de GMR.
Ik vind de GMR een mooie, nieuwe uitdaging en aanvulling voor mezelf en de school. Ook het anders denken (stichtingsniveau i.p.v. schoolniveau is een goede aanvulling en leerpunt voor mezelf. Inlezen en meedenken op Stichtingsniveau zie ik als een mooie aanvulling).

Vacature

Hanneke Vos – Bootsma

 

Mijn naam is Hanneke Vos en ik woon samen met mijn man Theo en onze drie kinderen Wessel, Nieke en Jochem op ons akkerbouwbedrijf in Bant.
Onze kinderen zitten op SWS de Wending in Bant.
In 2015 heb ik het roer omgegooid en heb ik mijn baan als Manager P&O opgezegd om samen met mijn man het akkerbouwbedrijf van zijn ouders over te nemen en voort te zetten. Naast het werk op het bedrijf en de zorg voor de kinderen dragen wij graag ons steentje bij in de maatschappij. Zo ben ik momenteel jeugdcoördinator pupillen bij SC Bant, zit ik in een werkgroep rouwbegeleiding en ben ik voorzitter van een studieclub voor agrarische vrouwen.
Een bijdrage leveren binnen de GMR spreekt me erg aan. Ik vind het interessant te weten wat er op bestuurlijk niveau speelt in het onderwijs. Met mijn kennis en ervaring hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen binnen Aves!