GMR vergaderdata

De volgende vergaderdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld:

Woensdag 11 oktober 2017
Woensdag 08 november 2017
Woensdag 15 november 2017(overleg met de Raad van Toezicht)
Maandag 11 december 2017
Woensdag 17 januari 2018
Maandag 12 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018
Woensdag 11 april 2018
Woensdag 23 mei 2018 (overleg met de Raad van Toezicht)
Woensdag 13 juni 2018 

 

Jaarvergadering GMR

30 oktober 2017