GMR vergaderdata

De volgende vergaderdata voor 2019-2020 zijn vastgesteld:
 
Woensdag 11 september 2019
Woensdag 09 oktober 2019
Woensdag 13 november 2019 (overleg tussen RvT en GMR)
Woensdag 11 december 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 04 maart 2020
Woensdag 08 april 2020
Woensdag 27 mei 2020 (overleg tussen RvT, directeuren & GMR)
Woensdag 10 juni 2020