Communicatie

Goede communicatie vinden we belangrijk. We willen iedereen die betrokken is bij Stichting Aves, waaronder MR-leden, personeel en ouders, op de hoogte houden van wat er besproken wordt tijdens de bijeenkomsten van de GMR. Zo willen we geen anonieme medezeggenschapsraad zijn, maar graag actief deelnemen aan de organisatie. Spreek ons daarom aan voor vragen en opmerkingen, zodat we samen kunnen werken aan een goede kwaliteit voor alle scholen binnen de stichting.

We willen graag op de volgende wijze met onze achterban communiceren:

  • een jaarlijkse bijeenkomst met alle MR'en;
  • de agenda en goedgekeurde notulen van onze vergaderingen worden gestuurd naar de MR'en;
  • de agenda en goedgekeurde notulen worden tevens geplaatst op het openbare deel van de website van Stichting Aves, tezamen met alle stukken over zaken waarop de GMR instemmingsrecht heeft;
  • We zullen regelmatig een bericht in de nieuwsbrief van Stichting Aves plaatsen over het reilen en zeilen van de GMR en wat er zoals besproken is binnen onze raad.

U kunt de GMR bereiken via e-mail. Stuur uw vragen, opmerkingen, signalen, of andere zaken die u voor wilt leggen naar gmr@aves.nl.
Wij zullen de vragen en opmerkingen binnen de GMR bespreken en vervolgens beantwoorden en/of afhandelen.