Communicatie

Wij vinden een goede communicatie belangrijk. De leden van alle MR'en, alle personeel en alle ouders willen we op de hoogte houden van wat er besproken wordt binnen de bijeenkomsten van de GMR. Zo willen wij geen anonieme raad zijn, maar graag actief deelnemen aan de organisatie binnen de stichting AVES. Wij zijn daarom ook aanspreekbaar voor vragen en opmerkingen, zodat het gevoel ontstaat samen aan een goede kwaliteit voor alle scholen te werken. Hiervoor zal medio mei een speciaal mailadres ingesteld worden, die we hieronder zullen noemen.
Wij willen dan ook graag op de volgende wijze met onze achterban communiceren.

  • een jaarlijkse bijeenkomst met alle MR'en.
  • de agenda en goedgekeurde notulen gaan in tweevoud naar de MR'en.
  • de agenda en goedgekeurde notulen worden geplaatst in het openbare deel van de website van AVES. Alle stukken waar de GMR instemmingsrecht heeft worden gepubliceerd in het openbare deel van de website van AVES.
  • We zullen regelmatig een stukje in de nieuwsbrief van de stichting schrijven over het reilen en zeilen binnen de GMR en wat er zoal besproken is binnen onze raad.


U kunt de GMR via de mail zaken voorleggen. Vragen, opmerkingen, signalen enz. kunt u mailen naar gmr@aves.nl. Wij zullen de vragen en opmerkingen binnen de GMR bespreken en vervolgens beantwoorden en/of afhandelen.