De Kernwaarden

AVES staat voor een uitdagende toekomst. Speerpunten zijn het neerzetten van een krachtig imago en het innemen van een duidelijke positie op de onderwijsmarkt. De persoonlijkheid en karaktertrekken van de nieuwe stichting worden weergegeven door het omschrijven, voelen en uitdragen van de kernwaarden.

1. AVES biedt verscheidenheid

Keuze is belangrijk. Op het gebied van identiteit en van onderwijsconcept. Elk kind kan in de eigen omgeving het onderwijs volgen dat bij hem of haar past. Op een katholieke of oecumenische school met de Bijbel als grondslag. Op een openbare of samenwerkingsschool, waar ruimte en aandacht is voor de levensovertuiging die leerlingen van thuis meekrijgen. Door daarnaast ook tal van onderwijsconcepten te bieden zoals Jenaplan-, Dalton-, OGO-, EGO-, TOM- en traditioneel basisonderwijs, is er altijd een passende school voor elk kind. AVES is altijd dichtbij in iedere kern, in elk dorp en in elke stad in de regio Noordoostpolder en vlak daarbuiten.

2. AVES is sprankelend

AVES is volop in beweging. Leerkrachten worden uitgedaagd het beste van zichzelf te geven en te leren van elkaar. Daarbij is het essentieel dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dan kan met passie lesgegeven worden en daadwerkelijk het beste uit elk kind gehaald worden. ‘Leren met lef’ staat centraal binnen de stichting, aangepast aan de visie en cultuur van de scholen. Alle medewerkers van AVES ‘doen’ met hun hart. En die passie stimuleert leerlingen.

3. AVES verbindt

De scholen van AVES staan midden in de samenleving. Het zijn primair prettige locaties waar aantoonbaar goed onderwijs wordt gegeven in een veilige en vertrouwde omgeving. De school is naast opleidings- en vormingsinstituut ook een ontmoetingsplaats voor mensen, culturen, meningen, mogelijkheden en verwachtingen. In en om de school staat het samen denken, doen en ontwikkelen centraal. Ouders zijn daarbij partners. Elkaar kennen, luisteren naar wat er bij anderen leeft en leren van elkaar zijn sterk verankerd bij AVES. Deze houding waarborgt een open communicatie, verantwoordelijkheid en structuur. Zo bindt en verbindt AVES leerlingen, ouders, leerkrachten en hun omgeving.

4. AVES ontwikkelt talent

Passend onderwijs is volgens AVES onderwijs zoals onderwijs bedoeld is. AVES wil ontdekken wat kinderen kunnen en er uit halen wat er in zit. Onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van een kind. Iedereen bezit immers een talent dat tot ontplooiing kan komen door het op de juiste manier te stimuleren en te ontwikkelen. Talenten vind je overal en op elk gebied. In de klas en ervoor. In het management en op bestuurlijk niveau. Maatwerk, deskundigheid en resultaat gaan hand in hand bij talentontwikkeling. Een uitdaging die AVES aangaat én aankan. In het kort: talentontwikkeling door leer - kracht!

5. AVES is evenwichtig

AVES bundelt de krachten van twee sterke stichtingen. Door bovenschools samen te werken, kunnen de scholen excelleren op hun eigen gebied. Een stabiele en evenwichtige basis zorgt voor een duidelijke structuur, vertrouwen en de zekerheid van kwaliteit en continuïteit. Vooral dat laatste is essentieel om leerlingen en ouders in de Noordoostpolder, Vollenhove en Kampen nu en in Aves resultaatgerichte, eigentijdse en kwalitatief hoogstaande verscheidenheid in onderwijs te kunnen blijven bieden.