De Kernwaarden

Verbinden
Elkaar ontmoeten, het gesprek aan gaan en respect hebben voor de ander. Dat is de start van verbinding. Ontmoeten zorgt voor openheid, verbinding versterkt.
Bij Aves blijft de eigenheid en het karakter van elke denominatie behouden. Ze worden gerespecteerd en waar gewenst zijn ze er voor elkaar. Aves verbindt alle lagen van de organisatie, verbindt zich aan samenwerkingspartners en werkt als geheel actief samen. Of het nu gaat om de kinderen, de ouders, de leerkrachten of andere medewerkers. Iedereen helpt, luistert en leert van elkaar. Zo wordt 1 + 1 meer dan 2. Synergie die zorgt voor energie.


Vertrouwen
Aves is eerlijk en betrouwbaar. Als stichting doet ze wat ze zegt en zegt ze wat ze doet: het beste halen uit alles en iedereen. Met bezieling, respect en zorg voor elkaar. Er is ruimte voor kinderen en leerkrachten om kansrijke ideeën uit te voeren. In praktische zin maar ook als het gaat om gevoel. Als een rode draad loopt open communicatie door de hele organisatie. Met en door vertrouwen, ziet en herkent iedereen elkaar. Als kind, ouder, leerkracht en organisatie. Loyaliteit en saamhorigheid komen hier uit voort.

Lef

Leven vanuit je hart met moed en durf. Voor wie onder de vleugels van Aves valt, betekent dit creatief handelen en uitdagingen aan gaan. Lef tonen! Waar nodig stapt Aves buiten de lijnen voor onderwijs op maat. Vanuit integriteit, identiteit en een pioniersgeest. Aves is daarin authentiek; zijn wie je bent en dit vertalen naar wat je doet. Kinderen, ouders en leerkrachten durven initiatief te nemen. Aves moedigt dit aan, met toetsing en reflectie voor het maken van de juiste keuzes.


Passie
Het beste uit alle kinderen naar boven halen. Aves doet dat vol energie en vuur! Er is ‘hart’ voor de organisatie. De stichting en haar medewerkers zetten zich in om met ongekende passie niet alleen de kinderen maar ook zichzelf te verbeteren en te ontwikkelen. De toekomst van het basisonderwijs staat daarbij centraal. Leerkrachten zorgen voor bevlogenheid in lessen en leermomenten. Het doel: dit gevoel doorgeven aan de kinderen én hun ouders. Samen maken we het onderwijs sterk, toekomstgericht en inspiratievol. Kwaliteit is daarbij een gegeven.

Groei

Aves staat voor groei. Het is een lerende organisatie. Verdiepen, verbreden en verbeteren. Aves gaat hoe dan ook vooruit. Een rijke en betekenisvolle leeromgeving voor iedereen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Talentontwikkeling en innovatie krijgt de ruimte. Ontwikkelen doet Aves met elkaar. Professioneel en altijd vanuit een positieve mindset. Autonomie en gevoel voor verantwoordelijkheid ontplooien zich tegelijkertijd.