College van Bestuur

De organisatie wordt aangestuurd door het College van Bestuur:
Dhr. Leo Breukel (voorzitter; vertegenwoordiging, organisatie, onderwijs en materiële zaken);

Dhr. Kristiaan Strijker (Onderwijs, Organisatie en Materiële Zaken.)
Dhr. Jos Timmermans (personele zaken, identiteit en financiën) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), de directiegroep en de Raad van Toezicht (RvT) zijn de sparringpartners vanuit het werkveld.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - College van Bestuur -

Leo Breukel

Voorzitter College van Bestuur, belast met Vertegenwoordiging, Onderwijs, Organisatie en Materiële Zaken.

l.breukel@aves.nl

 

Aves stichting voor primair onderwijs - College van Bestuur -

Jos Timmermans

Lid College van Bestuur, belast met Identiteit, Personele- en Financiële Zaken.

j.timmermans@aves.nl

Aves stichting voor primair onderwijs - College van Bestuur -

Kristiaan Strijker

Lid College van Bestuur, belast met Onderwijs, Organisatie en Materiële Zaken.

k.strijker@aves.nl