6. Organisatie en Vertegenwoordiging

6.1 Beleid Aves

6.1.1| Jaarverslagen Aves         klik  HIER
6.1.2|  Bestuursjaarplan 2017   klik  HIER
6.1.3|  Statuten   klik  HIER
6.1.4|  Meldcode kindermishandeling   klik  HIER
6.1.5|  Klachtenregeling (nieuw)   klik  HIER
6.1.6|  Brochure bestuursplan 2014-2018   klik  HIER
6.1.7| Kwaliteitszorg         klik  HIER
6.1.7| Bijlage 1 format PDCA         klik  HIER
6.1.7| Bijlage 2 Stroomdiagram         klik  HIER
6.1.7| Bijlage 3 Verslag monitoring         klik  HIER
6.1.7| Bijlage 4 Monitoringsinstrument         klik  HIER
6.1.9| Klokkenluidersregeling         klik  HIER

6.2 College van Bestuur

6.2.1|  Managementstatuut CvB          klik  HIER
6.2.2|  Reglement CvB (nieuw)   klik  HIER
6.2.3|  Zelfevaluatie en beoordeling        klik  HIER

6.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

6.3.1|  Huishoudelijk reglement GMR    klik  HIER   
6.3.2|  Medezeggenschapsstatuut GMR  (nieuw)   klik  HIER
6.3.3|  Medezeggenschapsreglement GMR  (nieuw)              klik  HIER   
6.4 Medezeggenschapsraad
6.4.1|  Medezeggenschapsreglement MR    klik HIER
6.4.2|  Huishoudelijk reglement  MR klik HIER 
6.4.3|  Format jaarverslag MR klik HIER 

6.5 Raad van Toezicht

6.5.1|  Reglement RvT (nieuw)   klik  HIER
6.5.2|  Toezichtskader RvT                    klik  HIER
6.5.3|  Zelfevaluatie RvT     klik  HIER