Algemeen

Aves is een samenwerkingsstichting die 35 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, in de gemeente Kampen en in de gemeente Steenwijkerland. Aves heeft openbare, katholieke, protestants-christelijke, oecumenische en samenwerkingsscholen.