Schakelvoorziening

Schakelvoorziening , expansievat Emmeloord

De schakelvoorziening is een dislocatie van De Wissel waar niet-Nederlandstalige kinderen voor het leren van de Nederlandse taal, voor een bepaalde periode, terecht kunnen. De schakelvoorziening is een onderwijsvoorziening voor  kinderen  van arbeidsmigranten of kinderen die om welke reden dan ook de Nederlandse taal niet spreken.  Kinderen vanuit Emmeloord en omgeving zijn van harte welkom.

De kinderen krijgen gemiddeld een jaar lang een breed aanbod van de Nederlandse taal en cultuur aangeboden om na een intensieve taalperiode, een betere en stevigere basis te hebben om in een reguliere basisschool in te stromen.

Momenteel zijn er  drie groepen  waarbij leerlingen, in leeftijdsgroepen, onderwijs op maat aangeboden krijgen. Naast taalles, vooral mondeling Nederlands, wordt er ook, net als op reguliere scholen, rekenen, lezen, schrijven, muziek, gym enzovoort gegeven. Verder is er veel aandacht voor de Nederlandse cultuur en burgerschap om de kinderen zo een goede stevige basis te geven voor een volwaardige plek in de maatschappij.

De schakelvoorziening is een onderdeel van Aves en toegankelijk voor alle niet Nederlandstalige kinderen van 5 tot en met 13 jaar. Ook de leerlingen van SCPO en andere besturen kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Klik op onderstaande afbeelding om de picto-schoolgids te openen.

Voor informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer:06-38643390
Of via de mail azsdewissel@aves.nl

 

lees hier de schoolgids

 

 

lees hier de flyer