Schakelvoorziening

Schakelvoorziening , expansievat Emmeloord

De Schakelvoorziening is een dislocatie van De Wissel waar niet-Nederlandstalige kinderen voor het leren van de Nederlandse taal, voor een periode van 2 jaar , terecht kunnen. Doel van de Schakelvoorziening is dat Nieuwkomers een stevige basis Nederlandse taal en cultuur krijgen aangeboden voordat zij het regulier onderwijs instromen.  Kinderen vanuit Emmeloord en omgeving zijn van harte welkom.

De kinderen krijgen 2 jaar een breed aanbod van de Nederlandse taal en cultuur aangeboden om na een intensieve taalperiode, een betere en stevigere basis te hebben om in een reguliere basisschool in te stromen.

Momenteel zijn er  drie groepen  waarbij leerlingen, in leeftijdsgroepen, onderwijs op maat aangeboden krijgen. Naast taalles, vooral mondeling Nederlands, wordt er ook, net als op reguliere scholen, rekenen, lezen, schrijven, muziek, gym enzovoort gegeven. Verder is er veel aandacht voor de Nederlandse cultuur en burgerschap om de kinderen zo een goede stevige basis te geven voor een volwaardige plek in de maatschappij.

De Schakelvoorziening is een onderdeel van Aves en toegankelijk voor alle niet Nederlandstalige kinderen van 5 tot en met 13 jaar.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van De Wissel/Schakelvoorziening: www.ocdewissel.nl