Onderwijsvormen

Op de verschillende scholen van Aves worden er verschillende vormen van onderwijs aangeboden. De vormen van onderwijs die aangeboden worden zijn: Jenaplan-, Dalton-, OGO-, EGO-, TOM- en traditioneel basisonderwijs (Aves, 2012).

Jenaplanonderwijs

 Dit is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Bij Jenaplanonderwijs worden meerdere leerjaren gemend in een klas. Deze klas wordt vervolgens weer in verschillende klassen opgesplitst. Zelfstandigheid, werken in en presteren als groep zijn erg belangrijk. Hiernaast staan kringen, vieringen, werken en spelen centraal (Wikipedia, ‘Jenaplanonderwijs’, 2012).

Daltononderwijs

MENSEN MET LEF
Eigenaarschap van het eigen leerproces staat in het daltononderwijs steeds meer centraal.
Mensen verschillen van elkaar.
Daarin schuilt unieke kracht die in het daltononderwijs graag wordt benut.
Erop vertrouwend een ieder een bijdrage kan leveren en door met elkaar kennis te delen komen we tot leren van en met elkaar.
Door op basis van vertrouwen gevraagd en ongevraagd te reflecteren op het leerproces, leren leerlingen en leraren kritisch te denken. Zo werken zij op een goede wijze aan hun persoonlijke
doelen.
Het vertrouwen in de ander, of het nu een leerling betreft of een leraar, vraagt lef. Met lef en het daarbij horende loslaten en loskomen van gebaande wegen krijgen talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling optimale kansen.

OGO-onderwijs

Dit is ontwikkelingsgericht onderwijs. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling van de leerlingen, waarbij leergerichte pedagogiek met activerende didactiek wordt gecombineerd (Wikipedia, ‘Ontwikkelingsgericht onderwijs’, 2012).

EGO-onderwijs

 Dit is ervaringsgericht onderwijs. Er wordt uitgegaan van welbevinden en betrokkenheid van de kinderen. Er wordt bij dit onderwijs veel aandacht besteed aan de sfeer en relatie in de school, uitdaging van kinderen bij activiteiten en de activiteiten raken de leef- en beleefwereld van de kinderen en zijn in hun ogen zinvol (Wikipedia, ‘Ervaringsgericht onderwijs’, 2011 ).

Traditioneel onderwijs

Bij ons traditionele onderwijs wordt in drie instructiegroepen lesgegeven. De leraar geeft instructies over een les, vervolgens gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk en geeft de leerkracht les aan hen die dat nog nodig hebben. Ook is er steeds meer aandacht voor het werken in groepen en voor zelfstandig werken. (HS 2012)