Lezen met begrip

Lezen met begrip

Luister je wel?

Binnen de stichting Aves wordt van schooljaar 2017 tot en met 2019 een pilotproject ingezet op het gebied van “Lezen met begrip”. Omdat begrijpend lezen meer is dan een vak alleen en omdat veel basisscholen in Nederland moeite hebben om gestelde leerdoelen van begrijpend lezen te behalen (cf. Inspectie van onderwijs, 2010).

Luister je wel is de titel van het professionaliseringstraject “Lezen met begrip” waar het vak begrijpend lezen onder valt.
In “Luister je wel?” zit een boodschap. Door met kinderen in gesprek te gaan en te luisteren naar wat ze zeggen komt de leerkracht veel te weten over de verschillende denkwijze en vaardigheden van de kinderen, hierdoor zullen de leerkrachten beter in staat zijn om de kinderen de juiste feedback (terugkoppeling) te geven tijdens de lessen.

De teams van de volgende vijf scholen van Aves doen mee met het professionaliseringstraject “Lezen met begrip’:

• SWS Titus Brandsma in Nagele
• SWS Fondali in Creil
• KBS Albert Schweitzer in Emmeloord
• OBS De Driesprong in Marknesse
• KBS Mgr. Zwijsenschool in Kampen.

Tijdens het professionaliseringstraject zal samen met de teams gekeken worden waar zich moeilijkheden voordoen binnen het lezen met begrip. Vervolgens gaan ze samen bepalen waar aan gewerkt gaat worden en welke interventies ervoor ingezet kunnen worden. De interventies worden beproefd, geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Zoals onder andere in de cirkel van collectief leren (Castelijns e.a., 2009) te zien is.

 

Methodiek voor collectief leren (Castelijns e.a., 2009)

De taak van de onderzoeker/procesbegeleider is om de teams/leerkrachten in dit proces volgens de methodiek van Castelijns e.a. te begeleiden zodat collectief leren ontstaat.

Ook ouders en kinderen  worden betrokken bij het traject en het kan zijn dat u als ouder/verzorger bent gevraagd naar uw leesactiviteiten met uw kind(eren).
Tot slot enkele “lees” tips voor u als ouder waarmee u uw kind kan helpen:

  • Veel voorlezen, ook als uw kind zelf kan lezen.
  • Praten over moeilijke woorden.
  • Spreekwoorden en uitdrukkingen gebruiken.
  • Samen verschillende teksten lezen en bespreken: krantenartikel, recept, etiketten, verhalen, gedichten enzovoort.
  • Samen het (jeugd) journaal kijken en erover praten.
  • Samen boeken uitzoeken en lenen uit de bibliotheek.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het professionaliseringstraject “Lezen met begrip” dan kunt u terecht bij:
De procesbegeleider ‘Lezen met begrip”
Gijselien Grosman  (Med)
e-mail:  g.grosman@aves.nl