Intern begeleiders (IB’ers)

Alle scholen van Aves kunnen gebruik maken van de kennis en kunde van een IB’er.

Soms betreft het een leerkracht van de eigen school die deze functie uitoefent maar er zijn ook bovenschoolse IB’ers die meerdere scholen bedienen.

Een IB’er is de zorgspecialist van de school. De IB’er weet de weg in de zorgsystemen van zowel de school zelf als in die van externe zorginstellingen.

Om deze functie goed uit te kunnen voeren zijn er vele afspraken gemaakt. Er is een takenlijst vastgesteld en aan de hand daarvan is een competentieprofiel opgesteld. Daarbij is de benodigde scholing gezocht en al onze IB’ers volgen of hebben die scholing gevolgd.

Ook zijn er enkele IB’ers die zich specialiseren of gespecialiseerd hebben in b.v. dyslexie, hoogbegaafdheid of omgaan met moeilijk gedrag. Alle scholen kunnen de hulp van deze specialisten inroepen.

Zesmaal per jaar komen de IB’ers van Aves bij elkaar om te leren van elkaars ervaringen.  Tevens wordt er elk jaar een studiedag georganiseerd voor de IB’ers en directeuren om het zorgbeleid te evalueren en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.