Inspectie

De onderwijsinspectie is belast met het beoordelen van de scholen. Daarvoor zijn beoordelingsarrangementen vastgesteld. Hoe meer risico’s voor het onderwijs er op een school worden geconstateerd, hoe vaker de inspecteur de school zal bezoeken.
De inspecteur beoordeelt
• de opbrengsten
• het onderwijsleerproces
• de zorg en begeleiding
• de kwaliteitszorg en
• of de school voldoet aan de wet- en regelgeving.

Bij Aves streven we ernaar om voor alle scholen het basisarrangement toegekend te krijgen. In dat geval komt de inspecteur één maal per vier jaar de school bezoeken.
Om de vinger aan de pols te houden, vindt er elk jaar een overleg van het College van Bestuur van Aves met de inspecteur plaats. In dat gesprek worden alle scholen besproken d.w.z. de toetsgegevens en de eind citotoetsscores evenals omstandigheden die de onderwijskwaliteit kunnen beïnvloeden.

U kunt de gegevens vinden op de website van de inspectie:
www.onderwijsinspectie.nl – “onderwijs”-“toezicht primair onderwijs” en dan, onder het kopje “Hoe beoordeelt de inspectie mijn school “, klikken op “zoek scholen”.