Werken met prentenboek voor NT2 kleuters

Innovatiebudget ‘Werken met prentenboek voor NT2 kleuters’ op AZS De Wissel

De Wissel is schooljaar 2012-2013 gestart  met   het uitwerken van prentenboeken middels de methodiek van Woorden in Prenten geschreven door Josée Coenen en Marion Nout.

In de afgelopen vijf jaar hebben we zo’n vijftig prentenboeken uitgewerkt. De boeken sluiten aan op de themajaarplanning. De uitgebreide woordenschat lessen geven we met behulp van een aangepaste/vereenvoudigde versie van het verhaal. De woordenschatlessen bestaan uit het aanbieden van de woorden op een heldere en concrete manier, gevolgd door allerlei verwerkingsoefeningen, teken- en handvaardigheid activiteiten (consolideringsactiviteiten). Op deze wijze breidt het anderstalige of het taalzwakke kind zijn Nederlandse woordenschat op een prettige en natuurlijke wijze uit.

Ook het regulier onderwijs heeft in toenemende mate te maken met anderstalige – (leerlingen)  en Nederlandse leerlingen met een andere thuistaal. De beperkte beheersing van het Nederlands breekt de anderstalige kinderen tijdens hun hele basisschoolloopbaan op. Ze hebben behoefte aan specifieke lessen Nederlands en stevig woordenschatonderwijs.
Daarom hebben wij in november 2016 een aanvraag voor het innovatiebudget ingediend bij het CVB met het als doel:

• Het ontwikkelen van duurzame leskisten door nog meer concreet en kwalitatief beter materiaal toe te voegen en ze eenzelfde structuur te geven waardoor de kisten ook toekomstbestendig zijn.
• Het ontwikkelen van receptieve en actieve woordenschattoets bij iedere kist zodat de leerkracht nog beter in beeld krijgt of het woordaanbod beklijft en of de leerlingen vorderingen maken.
• Het delen van onze kennis met Aves-leerkrachten door middel van 3 cursusmiddagen die worden opgenomen in de Aves-academie. 
• Delen van onze kisten en het digitale materiaal met onze collega Aves-scholen middels een uitleensysteem zodat zij beter tegemoet kunnen komen aan de leerbehoeften van anderstalige leerlingen in de onder- en middenbouw.
 
Begin 2017 werd onze aanvraag gehonoreerd en konden we vol enthousiasme verder gaan met het ontwikkelen van leskisten. Inmiddels hebben ook de eerste twee bijeenkomst van de cursus ‘Woordenschatonderwijs aan NT2’ kleuters plaatsgevonden.

Hieronder een kleine impressie