"Vraag het VOS", Albert Schweitzer

Graag wil ik u kort informeren over het innovatieplan van de Albert Schweitzerschool tot nu toe:
" Het ontwikkelen van de website waar bedrijven, instellingen en scholen opdrachten of vraagstukken kunnen plaatsen waaraan leerlingen met hun eigen talenten en kwaliteiten, kunnen samenwerken en middels innovatieve ideeën oplossingen bedenken". 

Het afgelopen jaar is er een format gemaakt waarin de opdrachten geplaatst kunnen worden. Er zijn op school MKB bedrijven geïnventariseerd die mee willen werken aan het project. We hebben een proefproject voor AgriFoodCluster gedraaid met de verkennersgroep van de AS.
We draaien een proefproject schoolbreed. Het project "zwerfafval". We hebben contacten met IVN, Polder pionieren, Foodcluster, Gemeente en enkele bedrijven uit de polder.
De website is in ontwikkeling, hierin worden we ondersteund door Jan Swart, de naam van de website is "Vraag het VOS", (Vernieuwing en Oplossingen door Schoolkinderen)
Het logo is er en wordt op dit moment geoptimaliseerd. De verkenners van groep  7 helpen actief mee om na te denken over vraagstukken en het aantrekkelijk maken van de website voor kinderen.

De actie punten t/m december 2017 zijn:
·       De website zo ontwikkelen dat hij online geplaatst kan worden.
·       Acquisitie,  bestaande contacten onderhouden en nieuwe contacten zoeken.
·       Scholen inlichten over de mogelijkheden van de website.
·       Website up to date houden.
·       Evalueren.


Bekijk hier de website: www.vraaghetvos.nl