Algemeen

Aves wil oog hebben voor de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

Op de Avesscholen is de laatste jaren veel ontwikkeld om daarin te voorzien,  kunnen de leerkrachten de leerstof compacten en verrijken en zijn er aanvullende materialen aangeschaft. Toch willen we ons verder ontwikkelen op dit gebied. Daartoe is een projectgroep opgericht die de opdracht heeft gekregen om de mogelijkheden van herkenning van hoogbegaafdheid te onderzoeken en adviezen voor doorgaande leerlijnen voor hoogbegaafden voor rekenen en taal op te stellen.

Op die manier willen we bereiken dat hoogbegaafde kinderen zich in de eigen school succesvol kunnen ontwikkelen.

 In de Noordoostpolder functioneren op dit moment ook z.g. plusklassen.

Het betreft de 2 plusklassen 8+ in het Zuyderzeecollege (samenwerking Aves en Zuijderzeecollege) en in het Emelwerdacollege (samenwerking SCPO en Emelwerda) en de 2 plusklassen 6 -7+ van Aves. In deze plusklassen kunnen hoogbegaafde kinderen elkaar één morgen in de week ontmoeten en aan uitdagende opdrachten werken.

Toelating tot de plusklassen loopt via de school van uw kind.