Geschillen

Hoe lossen we geschillen op ?

Als er verschil van mening is ontstaan tussen ouder en school, gelden de volgende afspraken:
1. Het eerste aanspreekpunt is de leerkracht waarmee u van mening verschilt. De beste oplossing is altijd om er samen uit te komen.
2. Lukt dat niet, dan kunt u het voorleggen aan de directeur, die, na beide partijen te hebben gehoord, zal proberen tot overeenstemming te komen.
3. Is dat ook niet succesvol, dan is de volgende stap het College van Bestuur van Aves. Zie voor adres en telefoonnummer  op deze site bij “organisatie”.
4. Ook kunt u overleggen met de vertrouwenspersoon van Aves. Dat is Karin Oostingh (werkzaam bij het Oude en Nieuwe Land). Haar telefoonnummer is 0527-630300.
5. Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan dient u contact op te nemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111.
6. Verder is Aves aangesloten bij de stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht; telefoonnummer:  030-2809590.