Vierslagleren

Vanaf augustus 2013 zijn er op drie Avesscholen 6 leraren gestart met een Masteropleiding Leren en innoveren (MLI) aan de Katholieke Pabo Zwolle.
Dit gebeurt als onderdeel van het project ‘Vierslagleren’ zoals Aves dat heeft opgestart in samenwerking met de KPZ en een aantal schoolbesturen in deze regio.
Vierslagleren maakt het mogelijk dat jonge leraren, die net klaar zijn met de Pabo behouden blijven voor het onderwijs terwijl ze een Masteropleiding volgen.
Daarnaast scholen zittende leraren zich op dezelfde Masteropleiding. Door de combinatie van deze twee leraren binnen één groep en één school ontstaat er een win-winsituatie voor meerdere partijen.
In het volgende filmpje wordt meer uitgelegd over Vierslagleren.

 

 

Ook in schooljaar 2014-2015 zal een groep leraren starten met een Masteropleiding MLI binnen Vierslagleren.

Aves stichting voor primair onderwijs - Vierslagleren -