Privacy van de digitale gegevens

Parnassys

Aves erkent het belang van een goede beveiliging van privacy gevoelige informatie. Dit betekent dat een Parnassys account middels een sterk wachtwoord door de gebruiker is beveiligd, maar dat vanaf 01-10-2017 er ook gebruik gemaakt gaat worden van een twee-staps-verificatie voor alle bovenschoolse accounts, directeurenaccounts en ib-accounts. Dit betekent dat de gebruiker een extra verificatie code krijgt op zijn of haar smartphone.
 
Vanaf 01-08-2018 zullen ook alle leerkrachten gebruik maken van de Twee-staps-verificatie.
 

Brief

Klik hier voor de brief betreffende "Privacy van de digitale gegevens van uw kind".