Algemeen

ICT Bijeenkomsten 2016-2017

Komend schooljaar zullen er weer een aantal ict bijeenkomsten georganiseerd worden. Er zijn 3 bijeenkomsten waarbij alle ict'ers verwacht worden en per ict categorie is er nog een kennisbijeenkomst.

Een compleet overzicht vind je hieronder;

Overzicht ict bijeenkomsten

Op een leuke en speelse manier de antwoorden bekijken op meerkeuzevragen. Snel even peilen wat de leerlingen van het idee vinden. Dit kan via de online tool van Plickers.

lees verder:

Door Annette van der Peet OBS de Regenboog, Ens

Mediamasters 2015

De orde van respect

23 november 2015 begon de Albert Schweitzerschool  met mediamasters. Lees hier de ervaringen van de leerlingen met dank aan meester Ivo en de leerlingen van groep 8b.

Albert Schweitzerschool Groep 8b

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Algemeen -

Gebruik maken van elkaars talenten

Aves heeft veel talentvolle leerlingen en leerkrachten. Door gebruik te maken van ICT proberen we deze talenten met elkaar te verbinden. Aves maakt hiervoor gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Office365. Iedere leerkracht van Aves heeft een eigen mailaccount. Microsoft biedt de mogelijkheid om met het Aves mailaccount van de leerkracht gebruik te maken van Skype. Skype is een dienst waarbij je kan videobellen. Dit betekent dat we elkaar horen en zien.

 

Op de Roderik van Voorst in Emmeloord heeft meester Stefan groep 7/8A, hij is een kei in muziekles. Op de Driesprong in Marknesse ben ik (Ronald Heupink, bovenschools ict’er Aves) regelmatig op vrijdag. Tijdens een cursusavond Diploma Openbaar Onderwijs ontstond het idee om meester Stefan een muziekles te laten verzorgen aan twee groepen tegelijk.

 

Inmiddels heeft de muziekles plaatsgevonden, een sprankelend experiment met voor en nadelen. Dankzij het enthousiasme van meester Stefan werden er ritmes geklapt, eerst in Emmeloord, daarna in Marknesse en andersom. Ook werden zelf ritmes bedacht en genoteerd. Deze werden middels beeld en geluid uitgewisseld en gecontroleerd. Het half uur was snel voorbij.

 

De kinderen hebben het als een bijzondere gebeurtenis ervaren. Het contact hebben met een groep kinderen die je nog nooit eerder ontmoet hebt, zorgde voor een nieuwsgierige vragende houding naar zowel ‘de ander’ als naar hoe deze school met muziek omgaat en wat ze daar doen.

 

Na dit succesvolle experiment hopen we volgend jaar vaker een verbinding te leggen tussen twee scholen en zijn leerlingen. We willen onze leerlingen kennis met elkaar laten delen door presentaties te geven en mogelijk Skype inzetten bij leerlingen die, door omstandigheden langdurig niet op school kunnen zijn. Ook willen we onderzoeken of deze techniek ervoor kan zorgen dat leerkrachten met een bepaald onderwijstalent van waarde kunnen zijn voor meerdere klassen, ongeacht de plaats van de school.

 

Ronald Heupink & Stefan van de Worp

 

 

Tablets op de Regenboog

Op Obs de Regenboog  in Ens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Andriodtablets van Prowise. De leerlingen werken met de methodesoftware, oefenen woordjes met BLOON of de tablets worden ingezet tijdens de instructiemomenten.

Snappet

Op Oecbs De Lichtwachter in Kraggenburg wordt er sinds januari 2013 in groep 4 les gegeven middels een Snappet-tablet. De leerlingen rekenen niet meer in een schrift, maar doen de sommen op het tablet. Ook spelling en begrijpend lezen wordt middels het tablet geoefend. De resulaten van deze proef waren bemoedigend. Zo bemoedigend dat de school er voor heeft gekozen om ook de leerlingen van de groepen 5 en 6 komend schooljaar van een Snappet-tablet te voorzien.

Voor meer informatie over tablets of educatieve apps kijk op http://www.ronaldheupink.yurls.net/nl/page/879816#topboxes

@ronaldh_aves

  • @MrJWW congratulations !!
  • RT @Mediawijzer: Met de #MediaMasters Game 2017 maken leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media. Doe mee! https…
  • RT @DeNOP: SCPO en Aves onderzoeken bestuurlijke samenwerking http://t.co/HMgxCUyeoB

@kbsstjoseph

@OJS_Zevensprong