Algemeen

ICT Bijeenkomsten 2017-2018

Komend schooljaar zullen er weer een aantal ict bijeenkomsten georganiseerd worden. Er zijn 3 bijeenkomsten waarbij alle ict'ers verwacht worden en per ict categorie is er nog een kennisbijeenkomst. Wij vergaderen digitaal via OneNote, de agenda's worden daar klaar gezet.

Een compleet overzicht vind je hieronder;

Overzicht ict bijeenkomsten

Digitaal vergaderen via OneNote

Sinds 2013 is Aves druk bezig om de bedrijfsvoering te automatiseren. We zijn gestart met het digitaal vergaderen. Dit gebeurde aanvankelijk via Microsoft OneDrive, echter is na een aantal maanden besloten over te stappen naar Microsoft OneNote 2016.

Op dit moment vergadert het stafkantoor, de directeurengroep, de ib'ers en de ict'ers digitaal via een gedeelde OneNote notitie.

We zien een duidelijke meerwaarde die OneNote2016 biedt en we stimuleren alle schoolteams en leerkrachten om dit programma in te zetten bij overleg situaties.

Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met r.heupink@aves.nl 

Op een leuke en speelse manier de antwoorden bekijken op meerkeuzevragen. Snel even peilen wat de leerlingen van het idee vinden. Dit kan via de online tool van Plickers.

lees verder:

Door Annette van der Peet OBS de Regenboog, Ens

Tablets op de Regenboog

Op Obs de Regenboog  in Ens wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de Andriodtablets van Prowise. De leerlingen werken met de methodesoftware, oefenen woordjes met BLOON of de tablets worden ingezet tijdens de instructiemomenten.

@kbsstjoseph

@OJS_Zevensprong