Organisatie/leiding geven

Organisatie

Schrijver Titel uitgeleend:
Hart, Wouter i.s.m. Buiting, Marinus Verdraaide organisaties  

Beschrijving: In verdraaide organisaties zijn de natuurlijke principes van organiseren bedolven onder een lawine van “managementlogica”. Excellente organisaties houden de zaken eenvoudig, dicht bij de menselijke natuur. Krampachtige beheersbaarheid werkt verlammend. Het boek biedt, naast veel voorbeelden en inzichten, ook een krachtig basismodel. Een van de uitgangspunten is “de kracht van het eigenaarschap”!


PO-Raad Financieel toezicht  

Beschrijving: Dit boekje is een handreiking voor toezichthouders in het onderwijs. Onder andere de rollen en rolvastheid en de competenties van de toezichthouder worden beschreven. Ook een toezichtkader, een vragenlijst en informatievoorziening zijn inbegrepen. Het boekje Verantwoording van Financiën is door Aves bijgevoegd.


 

PO-Raad Het gaat weer over onderwijs  

Beschrijving: Ervaringen vanuit het project “Opbrengstgericht leiderschap” zijn op papier gezet. Diverse besturen laten hierin hun projecten/ontwikkelingen zien. Misschien zitten er bekenden tussen?


Bijker, Margreet; Boerema, Jos en Louwsma, Fenje Kansrijke combinatiegroepen  

Beschrijving: Cedin helpt scholen om combinatiegroepen als een kans te zien om je onderwijsvisie te herzien. Twee richtingen die kunnen leiden tot een passend antwoord op de knelpunten die leerkrachten van combinatiegroepen ervaren worden beschreven. Een praktisch boek dat zich richt op mogelijkheden en kansen om om te gaan met verschillen in “kansrijke combinatiegroepen”. Aanrader!


PO-Raad Kapitaal en vermogen aan het werk  

Beschrijving: “Bouwstenen voor beleid”. Bestuurders en toezichthouders kunnen hierin lezen hoe vermogen op een effectieve en verantwoorde wijze kan worden ingezet voor de realisatie van goed onderwijs.


PO-Raad Financieel management, een zaak van mensen  

Beschrijving: “Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs” beschreven voor: toezichthouder – bestuurder – directeur – controller – financiële staf – medewerker en (G)MR. Ook de taken en opdrachten hierbij zijn voor deze 7 rollen toegevoegd evenals de welke kennis, attitude en vaardigheden noodzakelijk zijn om die opdracht en taken goed uit te kunnen voeren.

Commissie Onderwijsstelsel Bevrijd de onderwijsdieren  

Beschrijving: Een boek waarin wordt nagedacht over de betekenis van artikel 23 (vrijheid van onderwijsrichting) vroeger, nu en in de toekomst. Heel wetenswaardig!


Spitteler, Johan/ Vos/abb Nog één stap  

Beschrijving: Dit boek beschrijft de zoektocht naar wat er echt toe doet in het onderwijs. Uitgangspunten: “Kwaliteit is nooit af” en “Kwaliteit kun je niet op voorhand bedenken, maken en vaststellen”. Het is geen boek wat voorschrijft maar een boek waardoor je gaat nadenken o.a. aan de hand van praktijkvoorbeelden. b.v. “Beleid is niet wat er op papier staat maar wat ervan te zien is in de praktijk.”


Kagan, Spencer; Kopmels, Dook en de Jaeger, Betty Coöperatief vergaderen voor Professionals  

Beschrijving: Een meteen toepasbare, complete aanpak voor actief vergaderen met betrokken deelnemers. Een boek, geschreven uit onvrede over de gangbare vergaderpraktijk in het onderwijs.


Burlet, Anita en Van Manen, Trieneke Slimme Strategieën 140203 B. Klappe

Beschrijving: Dit boek bevat slimme strategieën voor de succesvolle invoering van integraal personeelsbeleid in het PO. Het bevat een schat aan achtergrondinformatie en praktische adviezen en voorbeelden.


Senge, Peter e.a. Het Vijfde Discipline Praktijkboek X

Beschrijving: Strategieën en instrumenten voor het bouwen van een lerende organisatie. Een goed boek voor leiders die wat breder willen kijken dan handboeken en checklists. Je kunt je eigen route bepalen in deze bergen informatie en tips over succesvol leren en veranderen van de organisatie. Aan bod komen o.a. –nieuwe relatievormen – trouw jegens de waarheid – persoonlijk meesterschap – een gemeenschappelijke visie bouwen – systeemdenken in een organisatie – een dialoogsessie opzetten – strategieën voor team-leren – richtinggevende ideeën voor een organisatie. Zoek je wat ? – kijk dan ook in dit boek !


Stephen Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap 131216 Truus

Beschrijving: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap is één van de meest besproken eb verkochte management titels van alle tijden.Het boek heeft als doel je te leren hoe je je leven effectief kunt maken. Stephen Covey maakt je bewust van wat je wilt bereiken, wat je moet doen om het te bereiken en hoe je tot de nodige handelingen over kunt gaan. Zijn ervaring schemert door iedere pagina heen. Alle gesuggereerde gewoontes worden onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Daarnaast is de schrijfstijl kraakhelder: hij schrijft duidelijk en concreet, ook over de wat abstractere ideeën die hij poneert.


  Coachen op gedrag en resultaat X

Beschrijving: Hoe halen we elke dag opnieuw het beste uit onszelf? Hoe zet ik het talent van mijn medewerkers optimaal in? Dit soort vragen houdt ons bezig. Het antwoord ligt in gerichte coaching met inzet van de juiste methode.Een aanpak, die leidt tot concrete prestaties en gewenst resultaat.Een duidelijke praktijkgids voor het ontwikkelen van jezelf en je coachingskwaliteiten.


Senge, P De vijfde discipline X

Beschrijving: Zeer bekend boek over de kunst en de praktijk van de “Lerende Organisatie”. Het vermogen om sneller te kunnen leren, kennis te genereren en te delen en constant verbeteringen door te voeren maakt dat een organisatie ook in de toekomst kan blijven functioneren. Om sneller te kunnen leren worden alle mensen van de organisatie in dit proces meegenomen. Ook de rol van de “leider” wordt beschreven. Voor de manager een boek dat je gelezen moet hebben !


Quinn, Robert e.a. Handboek Managementvaardigheden. X

Beschrijving: Vanuit raamwerk van leiderschapscomponenten leer je 8 verschillende rollen die de manager moet kunnen vervullen. Elke rol kent 3 verschillende vaardigheden met een leermodel in 5 stappen. In het boek ook ruime aandacht voor ICT, emotionele intelligentie en kritisch denken.


Landsberg Max De tools van leiderschap X

Beschrijving: Dit boek laat zien hoe we leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Er staan instrumenten in waarmee je je leidinggevende vermogen verder kunt ontplooien. De inhoud wordt verlevendigd door een verhaal van een leidinggever in een bedrijf. Het boek is een heel toegankelijke handleiding om je de vaardigheden van goed leiderschap eigen te maken.


 Landsberg Max De tao van het coachen X

Beschrijving: Een overzichtelijk boek met praktische aanwijzingen voor het verbeteren van je leiderschap. Hoe ontwikkel je jezelf om een beter coach te worden voor de mensen om je heen. Als rode draad is er een verhaal in verweven van een fictief manager in een bedrijf. De praktische tips zijn heel goed toe te passen in de schoolsituaties naar leerkrachten en ook naar ouders.


Gerda Hamann Het generatiespel X

Beschrijving: Een boek voor leidinggevenden èn voor geïnteresseerde leken. Vanuit het loopbaanadviesvak onderzoekt de auteur welke de achtergronden en welke de perspectieven zijn voor mensen van verschillende generaties, met name in hun werk. Bevat, naast theorieën, ook verhalen van en over menselijke ervaringen hiermee.


 Jaap Peters en
Judith Pouw
Intensieve menshouderij; Hoe kwaliteit oplost in rationaliteit. X

Beschrijving: Hoe richten wij organisaties in ? Bij de door ons gebruikte principes worden systematisch de vrijheden van de werknemers op de werkvloer weggenomen terwijl het topmanagement zich steeds meer vrijheidsgraden toeeigent. De gevolgen: Mensen worden niet ziek van het werken,wel van de wijze waarop dat werk is georganiseerd. De parallellen tussen “intensieve landbouw” en “intensieve organisaties” zijn frappant. Leuk en leerzaam boek over waar het fout gaat door het verlies van kennis door de Angelsaksische manier van organiseren van onze organisaties.


Roger Fisher
William Ury
Bruce Patton

Excellent onderhandelen
X

Beschrijving: Beschrijft de methode van principieel onderhandelen volgens het Harvard-Onderhandelingsproject. Geschikt voor alle onderhandelingen die maar gevoerd kunnen worden. Beschrijft:  “Hoe te krijgen waar je recht op hebt, zonder je brutaal op te stellen”, maar ook: “Redelijk zijn en je te beschermen tegen degenen die misbruik willen maken van die redelijkheid”.
Uitgebreid maar erg goed boek voor zowel privé als voor je werk.


Marco von Münchhausen en Hermann Scherer
Saboteurs. Hoe herken je ze en wat doe je eraan ?
X

Beschrijving: Waarom mislukken zoveel veranderingsprocessen ? Ligt dat niet voor een groot deel aan de “saboteurs” die we allemaal zijn en kennen en overal voorkomen ? In dit humoristische boek worden alle trucs en technieken van de saboteur behandeld zodat we ze kunnen begrijpen en waardoor we hun gedrag kunnen ombuigen tot positieve actie.


Ir.J.G.V.Maas
Professionaliteit, Management van professie en professionele organisaties
X

Beschrijving: Kwaliteitsmanagement, toegepast op het persoonlijk functioneren, geeft een verrassend handvat om, m.b.v. ethische, sociale en vaktechnische normen, deze aspecten vorm te geven. Ook de mogelijkheden tot synergie tussen specialisten wordt beschreven.


Anita Burlet
Werken aan leiderschap
X

Beschrijving: Dun boekje met de diverse facetten van leidinggeven. Daarnaast de mogelijkheden en de opzet voor je persoonlijk ontwikkelingsplan.


Wil Kuijpers Persoonlijk leiderschap in een lerende basisschool X

Beschrijving: Algemeen boek over de lerende organisatie, het leren, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, visie, teamleren, systeemdenken, zelfmanagement en bovenschools leidinggeven.
Dus . . .ook op onderdeel te bestuderen.


Mark van Dongen Saboteurs. Excellent leidinggeven X

Beschrijving: Praktijkboek met praktische voorbeelden, adviezen en gereedschappen om de kerntaak van het leidinggeven (Andere mensen doen wat jij wilt) goed uit te kunnen voeren.


Henk Tepper en Coen Faber Resultaatgericht besturen X

Beschrijving: Van beleid tot resultaat voor overheid en not-for-profitorganisaties. Praktische voorbeelden hoe de structuur, werkwijze van en werkplezier binnen genoemde organisaties duurzaam kunnen worden verbeterd.


Jo Bos en Ernst Harting Projectmatig creëren X

Beschrijving: Projectmatig creëren is een beroep doen op de creativiteit binnen de organisatie om op die manier zelf een structuur te vormen. Dat is anders dan projectmanagement waarin het individu zich aanpast aan de bestaande projectstructuur. Het gekke is dat projectmatig creëren minder energie en tijd kost om iets te realiseren dan projectmanagement.


Sandra Seagal David Horne
Human Dynamics Samen leven, samen werken
16-12-2013

Beschrijving: Het begrijpen van een systeem betekent het begrijpen van de mensen die hieraan deelnemen.Het gaat uit van de drie basisprincipes: mentaal, emotioneel en fysiek. Het boek is heel praktisch en geeft inzicht in de verschillende kwaliteiten van medewerkers. Prettig leesbaar en heel inspirerend.


Q-primair Laat getallen spreken X

Beschrijving: Hoe kom je aan kengetallen, voor welke doeleinden, hoe werk je ermee in het kader van schoolontwikkeling, kwaliteitszorg, continuïteit en ook om je persoonlijk zeker te kunnen voelen. Bevat vele voorbeeldlijsten met vragen voor diverse doeleinden.


Loo, J. van e.a. Slimmer organiseren X

Beschrijving: CNV- Schoolleiders gaf dit boekje met praktische tips en trucs voor vermindering van de werkdruk uit. Dertien portretten van succesvolle scholen met hun tips en trucs die leidden tot een laag ziekteverzuim en hoge medewerkerstevredenheid. Voor schoolleiders een mooi boekje om het takenpakket en de mogelijke invulling daarvan te overdenken.


Eijgenstein Yolanda Happy worker X

Beschrijving: Dit boek helpt je om gelukkiger te worden. Helder, overzichtelijk en met praktijkvoorbeelden wordt een heldere managementvisie, gebaseerd op aandacht, vertrouwen en respect gepresenteerd met daarbij de manier van communiceren en de durf om jezelf te zijn.


Allen, Roger E Winnie-de-Poe en Management X

Beschrijving: Een Heel Belangrijk Boek over de fundamenten van het management, geplaatst in de omgeving van Winnie de Poe. Erg duidelijk en leuk om te zien hoe in die setting het begrip management (en wat daarbij Belangrijk is), je steeds duidelijker wordt.


Inspectie van Onderwijs Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs X

Beschrijving: In dit rapport doet de inspectie verslag van de resultaten van het onderzoek naar opbrengstgericht werken bij het leer- en vormingsgebied rekenen-wiskunde. Het gaat om het systematisch en doelgericht werken met als doel de leerlingprestaties te maximaliseren.


Meyer Roger “Opbrengstgericht werken”doe je zo! X

Beschrijving: In dit boekje zijn negen scholen beschreven vanuit het principe: Leren van elkaar en kwaliteitsverbetering. De portretten zijn gebaseerd op interviews met directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, bestuurders en leerlingen en zijn bedoeld om te inspireren en concrete tips te geven. De PO-Raad heeft in totaal 22.500 exemplaren van de publicatie verspreid.


Doeland, Iko Feenstra, Gelbrich Binden en boeien van docenten
   
   
150302 B. Klappe

Beschrijving: Er zijn twee zaken onderzocht binnen de school: Wat maakt dat docenten zich verbonden voelen met de schoolontwikkeling? Hoe kun je strategisch personeelsbeleid ontwikkelen dat werkt voor deze school in deze specifieke situatie? Dit is een boek met praktische informatie om dit op je school te versterken.


stichting onderwijsgeschillen Handreikingen voor functiewaardering in het Primair- en Voortgezet onderwijs X

Beschrijving: Dit overzicht van adviezen en uitspraken is met name bestemd voor degenen die zich bezighouden met functiewaardering en die kennis hebben van het systeem.


Raaijmakers Cock Financieel management in het primair onderwijs