Identiteit

Boeken

Schrijver Titel uitgeleend aan:
Kopmels, Tamar Verhalen vertellen en vragen stellen  

Beschrijving: Voor Pabo-studenten en leerkrachten die met identiteitslessen bezig zijn, een bijna onmisbaar boek. In deel A wordt de vakdidactiek van levensbeschouwing en geestelijke stromingen behandeld met daarbij diverse oefeningen om het beschrevene in praktijk te brengen. In deel B kun je verhalen uit vele stromingen vinden, gekoppeld aan 9 vragen. Welke vragen dat zijn, vermeld ik hier niet. LEES HET BOEK! p.s. Het boek is verluchtigd met vele cartoons.


Verus De kunst om te zien waar het op aan komt.  

Beschrijving: Dit spel is bedoeld om in een goed gesprek tussen 2 personen in 5 fases gebeurtenissen een plek te geven. Verhalend ga je begrijpen waar het je ten diepste om te doen is. Op die manier worden jouw leidende principes/waarden zichtbaar en misschien ook die van de school. Het pakket heeft een beschrijving van de fases en kaartjes met emoties, vragen en leidende principes die bij fase 2-3 en 4 horen. Zit je ergens mee? – Probeer het eens!

Elshof, Toke Kath. onderwijs, uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid  

Beschrijving: Toke (zus van Paulien!) werkt aan de universiteit van Tilburg en onderzoekt hoe binnen het katholiek onderwijs vorm en inhoud wordt gegeven aan de godsdienstige identiteit. De gerichtheid op de gemeenschap en algemeen welzijn bezielt leerkrachten, gelovig of niet, om de school te zien als een educatieve gemeenschap van geloof, hoop en liefde, die aandacht heeft voor “heel de mens”: hoofd en handen, hart en ziel. Het boek is een uitgave van de besturenbond VKO.


Martha Hoffenkamp Bijzonder onderwijs, levenslange herinneringen maken X

Beschrijving: Ik heb diepe bewondering voor de manier waarop Martha omgaat met de jongeren in haar school en hoe zij zaken bespreekbaar en voelbaar maakt. De verhalen zijn eerder verschenen in het blad “Schoolbestuur” van de VKO. Dit is een echte aanrader !!!!

Paul Boersma Eye opener X

Beschrijving: Paul Boersma schrijft na een veelzijdig onderwijsleven dit boek als afscheid van zijn betaalde werkzaamheden (bij Verus; de PC-besturenorganisatie). De ondertitel is: Een perspectief op onderwijs. In het boek veel overdenkingen over waarvoor onderwijs is en dat alles gelardeerd met verhalen, gedichtjes en uitspraken. Leuk “sprokkelboek”.


Stichting Heb ‘t Lef Heb ’t Lef (gr. 5-6) X

Beschrijving: In deze map voor lessen levensbeschouwing in het openbaar onderwijs vind je compleet uitgewerkte projecten voor de groepen 5 en 6 over a. Lichtfeesten (titel: Nacht op de kale berg”) en b. Lentefeesten (titel: “Niets te dol op deze bol”). De projecten kennen ieder 5 projectlijnen. Ook de achtergrondinformatie is beschikbaar. Probeer het eens !


Stichting Heb ‘t Lef Heb ’t Lef (gr. 1-2) X

Beschrijving: In deze map voor lessen levensbeschouwing in het openbaar onderwijs vind je compleet uitgewerkte projecten voor de groepen 1 en 2 over a. Waarden en Normen (titel: “Wakker worden voor het opstaan”) en b. Verhalen (titel: “Kom maar in mijn web”). De projecten kennen ieder 5 projectlijnen. Ook de achtergrondinformatie is beschikbaar. Probeer het eens !


Kopmels, Tamar e.a Kleur X

Beschrijving: In onze Aves-bibliotheek hebben we van het tijdschrift Kleur van jaargang 2014 de volgende nummers: 1: “Spelen met je talenten”; 2: “Kijk naar je eigen” en 3: Ik en jij; Hoe dichtbij ? Kleur biedt lessen levensbeschouwing voor openbare scholen. Probeer het eens !


Voss/abb e.a. Inspiratiekalender Openbaar Onderwijs X

Beschrijving: Deze inspiratiekalender biedt 120 dagopeningen. Aan de voorkant van elke dag staat een tekst die tot nadenken en bespreken uitnodigt en aan de andere kant staan lessuggesties voor de onderbouw en de bovenbouw. Ook informatie voor de leerkracht staat erbij. Probeer het eens !


Brokerhof, Anke en Désiré Krachtbronnen X

Beschrijving: Krachtbronnen is een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs voor openbare en samenwerkingsscholen. In de Aves bibliotheek hebben we 2x het bronnenboekje “Eigen kracht” en de daarbij horende werkboekjes. Je kunt hiermee een mooi beeld krijgen van de opbouw van lessen levensbeschouwing. Probeer het eens !


Claes, Karel Dankjewel X

Beschrijving: Het boek van de dankbaarheid. Dit boekje vol wijze bedenkingen en prachtige citaten uit de wereldliteratuur helpt je om te gaan met iets zo rijk en boeiend als dankbaar zijn. Dank kun je geven en ontvangen en is altijd een vorm van intens contact tussen mensen.


Jos van Remundt en Simon Deen Verhalen die ertoe doen X

Beschrijving: Een geweldig boek dat je kunt gebruiken bij zowel het vormgeven als het uitvoeren van levensbeschouwelijk onderwijs in de school. Vele verhalen uit en over tradities komen aan bod als achtergrondinformatie en als basis voor uitgewerkte lessen voor de diverse bouwen. Naast de verhalen zijn afbeeldingen uit de hele wereld als illustratie gebruikt. Ervaringen, wijsheden en anekdotes zijn in kaders geplaatst toegevoegd waardoor het een verrassend boek is geworden. Probeer het eens – het is een mooie aanvulling op je opleiding voor je identiteitsdiploma.


Hermans, Chr. Een andere kijk op Passend Onderwijs X

Beschrijving: Geschreven door de vraag “Gaat vorming niet om aandacht voor het persoonlijke, het unieke van kinderen met eigen talenten en (on)mogelijkheden, met waarden en normen en openheid naar anderen ? te verbinden met de inhoudelijke oriëntatie van de school: Waartoe helpen wij kinderen zich te ontwikkelen ? Deel 11 van de IKO-reeks


Divers Van deze tijd X

Beschrijving: Een essaybundel door de Stg. Steunfonds Christelijk Onderwijs uitgegeven op 11 april 2014 tijdens de conferentie “Van deze tijd”. Erg afwisselende en verschillende verhalen waarin alle schrijvers benadrukken dat de vorming van een mens niet alleen bestaat uit het oefenen van rekenen en taal. Enkele namen: Awraham Soetendorp, Wil Derkse, Erik Borgman, Kars Veling en vele anderen.


Hermans, Chr. Identiteit als verhaal van de school X

Beschrijving: Identiteit is kwaliteit ! Wie ben je als school ? Wie wil je worden ? Wat zijn je bronnen daarbij ? Hoe vertel je je verhaal aan de ouders ? Hoe laat je kinderen erin delen ? Deel 1: theorie – deel 2: praktijkonderzoek – deel 3: praktische handleidingen. Deel 9 van de IKO-reeks.


Hermans, Chr. School-Ouders-partnerschap X

Beschrijving: Een pleidooi om partnerschap tussen school en ouders vanuit een ethisch perspectief in te vullen waardoor beide partners zich richten op wat ze “het beste vinden” voor de ontwikkeling van de kinderen. De identiteit is voor de school in de discussie over het denken over opvoeding en onderwijs. Deel 6 van de IKO-reeks


Hermans, Chr. God op de basisschool X

Beschrijving: Overdenkingen over de vraag hoe we om kunnen gaan met het “spreken over God”. Zowel de Christelijke traditie als andere religies en levensbeschouwingen komen aan bod. Deel 4 van de IKO-reeks.


Hermans, Chr. De school als gemeenschap X

Beschrijving: Hoe kan een school of bestuur alle betrokkenen meenemen in de groei naar een morele gemeenschap ? Hoe kun je de ontwikkeling van betekenisvol katholiek onderwijs in een pluriforme samenleving stimuleren ? Het belangrijkste woord: GEMEENSCHAP ! Deel 3 van de IKO-reeks.


Simon Coen En toen wisten we alles X

Beschrijving: Een filosofisch boek over de wereld en zijn ontwikkelingen. Door heel veel vast te stellen en, meetbaar te maken en verantwoordelijkheden een plaats te geven, lijkt alles in balans. Dit is een onmogelijke opgave en er zal steeds vanuit de mens gedacht dienen te worden. Een boek waarbij je tot nadenken wordt aangezet over het leven.


Spel kaarten Ontmoeten X

Beschrijving: Een spel voor 3 tot max. 7 spelers. Het doel is, dat de spelers meer van elkaar te weten komen en dat er een levendig gesprek ontstaat over de woorden op de kaarten. Er zijn verschillende varianten om te spelen. Het vereist een vertrouwde veilige omgeving. Zeker aan te raden als teamactiviteit t.b.v. het bespreken van identiteit van elkaar en de school.


VKO en Radboud Universiteit Het Inspiratiespel X

Beschrijving: Een doos met daarin een inspiratiespel, gebaseerd op het ganzenbord. Het spel is bestemd voor teams die op zoek zijn naar inspiratie en bezieling en wordt gespeeld in groepjes van 4 tot 6 personen. Een spel duurt ongeveer 50 minuten. De opdrachten kunnen naar wens worden aangepast om het spel ook te kunnen spelen met b.v. ouders. Er zijn 2 spellen aanwezig.


Thurlings, J.M.G. Van wie is de school ? X

Beschrijving: De ondertitel luidt: Het bijzonder onderwijs in een veranderende wereld. Het boek beschrijft de geschiedenis van het bijzonder onderwijs vanuit de bril van cultuur- en godsdienstgeschiedenis vanaf de schoolstrijd tot en met de huidige secularisering.


Jos van Remundt en Simon Deen In Goede Handen X

Beschrijving: Het is een handboek voor levensbeschouwelijke communicatie en identiteit. Het is een echt praktijkboek vol met verhalen en anekdotes, bedoeld om leerkrachten en kinderen kennis te laten maken met wat identiteit betekent en om jonge mensen te leren dat de wereld groter is dan hun eigen denkraam. Warm aanbevolen !


Wilma van der Jagt en Pieter Vos Doe me een deugd X

Beschrijving: Dit is een praktijkboek voor morele vorming op de basisschool. Naast de uitleg over deugden, bevat het boek verhalen van leerkrachten en lesideeën voor onder- midden- en bovenbouw over de deugden: matigheid – eerlijkheid – geduld – naastenliefde – vriendschap – zorgzaamheid – tolerantie – verantwoordelijkheid en respect.


Bas van den Berg e.a. Onze school is een verhaal X

Beschrijving: De ondertitel is: Identiteit als kwaliteit. Het boek biedt voorbeelden en werkwijzen om d.m.v. verhalen te komen tot gesprekken over wat waardevol is in de school. Dat leidt tot het bepalen van de kwaliteit(en) van de school en wat de bron daarvan is. Tot slot wordt bekeken hoe dat gekoppeld kan worden aan de realiteit van de dag. Er ontstaat een nieuwe verbondenheid met elkaar en een gezamenlijk beeld van de kwaliteit(en) van de school. Het boek is voorzien van erg mooi beeldmateriaal.


Martha Hoffenkamp Mijn school is katholiek X

Beschrijving: Ondertitel: Inleiding in het katholicisme. Het boek is geschreven voor leraren, pabo-studenten, ouders, bestuurders en andere betrokkenen bij het katholiek onderwijs. Het is een prachtig boek met in 8 hoofdstukken een duidelijk uitleg over de vele kanten van de katholieke leer. Het boek is erg rijk geïllustreerd en zeker ook leuk en leerzaam voor mensen die al jaren werken in het katholieke onderwijs. Ook mensen die niets hebben met het katholiek onderwijs kunnen d.m.v. dit boek een goed beeld krijgen. Zeer aanbevolen !


Bakker, Dick den Scholen met lef X

Beschrijving: Tien noties bij Christelijk Onderwijs in een seculiere tijd. Dat klinkt zwaar maar het is een boek dat met enthousiasme en liefde is geschreven, gelardeerd met verhalen. Dick wil dat “scholen met lef, het hart hebben om te laten zien waar ze voor staan en met hun onderwijs het hart van mensen, van kinderen, weten te raken in het geloof en de hoop dat die kinderen later zullen bijdragen aan een menswaardige samenleving.


Eersel, San van Katholiek onderwijs, een traditie met toekomst X

Beschrijving: Het boek is bedoeld om bouwstenen te leveren voor een koersbepaling. Interessant omdat er naar veel aspecten wordt gekeken. De overdenkingen over die aspecten zijn te gebruiken om b.v. een schooleigen tekst te bouwen.


Nirwana Inspiratie X

Beschrijving: In deze bundel op zakformaat zijn uitspraken verzameld van vele beroemdheden over hun drijfveren en beweegredenen zodat ze een bron van inspiratie voor iedereen kunnen zijn. Goed te gebruiken bij inleidingen of ter illustratie.


Tijdschriften

Titel uitgeleend tot:
Naam

In deze categorie zijn nog geen tijdschriften aanwezig


Materialen

Titel uitgeleend tot:
Vastenactie X

Beschrijving: In de Aves bibliotheek hebben we 2 kwartetspellen over “De zeven werken van barmhartigheid”. Leuk voor een school om in de vastenperiode of bij een project te lenen. Probeer het eens !


Vos/ABB ID!ee Trainingsspel over het openbaar onderwijs X

Beschrijving: Een spel met dobbelstenen, actie- en kanskaarten en geld om in te kunnen kopen om tot hogere imagoscores te komen. Het doel van dit spel voor directeuren, schoolteams en pabostudenten is om te laten zien hoe kernwaarden voor het openbaar basisonderwijs kunnen helpen om de openbare identiteit merkbaar, zichtbaar en voelbaar te maken. Een school kan zich hiermee positioneren.