Gedrag/pedagogiek

Boeken

Schrijver Titel uitgeleend tot:
Stevens, Luc en Bors, Geert (NIVOZ) Pedagogische Tact  

Beschrijving: Het goede doen, ook in de ogen van de leerling. In verhalen en de overdenking daarbij wordt duidelijk hoe leerkracht en leerling elkaar kunnen begrijpen en een betere relatie krijgen. Heel veel aspecten en “pareltjes” komen aan bod; wat veel om allemaal te kunnen onthouden maar . . je leert er veel van . . je hebt er wat aan in de klas en je verandert erdoor. Veel plezier met dit boek!


Kees van Overveld Groepsplan Gedrag  J. Bollema 23-2-2016

Beschrijving: Een prachtig systeem waarbij preventief wordt gesignaleerd en gehandeld om ongewenst en problematisch gedrag te voorkomen vanuit de gedachte dat dit een onderdeel is van goed Passend Onderwijs!
De aanpak is gelaagd en planmatig. Passende interventies worden aangeboden en ook welke ondersteuning de leerkracht daarbij nodig heeft.
De groepsdynamiek die o.a. pesten veroorzaakt wordt glashelder uitgelegd en concrete handelwijze wordt hierbij aangeboden.


Arendsen-Hein, Marijke TA, elke dag  

Beschrijving: TA = Transactionele Analyse (van de Canadese psychiater Eric Berne). Lees hoe onderling contact mis kan lopen en wat je eraan kunt doen. Veel praktijkverhalen. Als leerkracht kun je met deze kennis, groeien in contact leggen met kinderen – maar je kunt het ook goed thuis gebruiken! (Het lied “Games people play” van Joe South is gebaseerd op de TA theorieën.)


Hans Kaldenbach Machomannetjes X

Beschrijving: Ondertitel: 99 tips om de straatcultuur terug te dringen uit uw school. Het is een vlot geschreven boek met overdenkingen en adviezen. Vooral in het VO zal het algemeen herkenbaar vóór komen; in het BO is het herkenbaar in de bovenbouw. Na het lezen en leren is het een mooi naslagwerk om te gebruiken in voorkomende gevallen.

Gunster, Berthold Omdenken is stom X

Beschrijving: Boekje met creatieve uitspraken van kinderen die een heel ander licht op de zaken geven waardoor je zelf ook anders gaat zien en denken. De auteur hoopt dat je de dingen niet langer aan kinderen uitlegt maar dat je ze vragen gaat stellen. – LEUK - .


  Coachen op gedrag en resultaat X

Beschrijving: Hoe halen we elke dag opnieuw het beste uit onszelf? Hoe zet ik het talent van mijn medewerkers optimaal in? Dit soort vragen houdt ons bezig. Het antwoord ligt in gerichte coaching met inzet van de juiste methode.Een aanpak, die leidt tot concrete prestaties en gewenst resultaat.Een duidelijke praktijkgids voor het ontwikkelen van jezelf en je coachingskwaliteiten.


Koning, Luc Eerste hulp bij gedragsproblemen X

Beschrijving: In dit boekje treft u 70 hulpen aan op het gebied van de begeleiding van kinderen bij gedragsproblemen. Het gaat in dit boekje om eerste hulp om de eerste reactie op het gedrag van kinderen na of eventueel voor een diagnose. Een handig boekje om eens door te nemen om je mogelijkheden om om te gaan met kinderen met gedragsproblemen te vergroten .


Goorhuis-Brouwer, Sieneke Alles op zijn tijd. Het jonge kind in pedagogisch perspectief X

Beschrijving: Sieneke schreef de hoofdstukken met daarin veel praktijkvoorbeelden waarin de spontane ontwikkeling van kinderen wordt geremd door de methodische aanpak van leren en opvoeden als colums voor Het Friesch Dagblad en De Wereld van het Jonge Kind. Sieneke is hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen, verbonden aan de universiteit van Groningen.


Ruigrok, Jan en Oostrik, Hans In plaats van schorsen Handboek herstelrecht in het onderwijs X

Beschrijving: Hoe kun je in het onderwijs conflicten herkennen en oplossen ? Idee erachter is: “It takes a village to raise a child”. Iedereen is nodig; je bent welkom maar je kunt kiezen om erbij te horen of niet. Daders en slachtoffers leren in overleg met elkaar en hun omgeving conflicten op te lossen. Ook handig bij conflicten met ouders !! Jan Ruigrok geeft er ook erg leuke workshops over.


Verhoeven, Mieke Weer naar school X

Beschrijving: Een boek met informatie over het deelnemen van langdurig zieke kinderen en kinderen met niet-aangeboren hersenletsel aan het reguliere onderwijs. Erg aan te raden als je binnen je school hiermee te maken krijgt.


Bosdriesz, Marijke Kenkel, Jacqueline Schoolmaatschappelijk werk in uitvoering X

Beschrijving: Het basisonderwijs krijgt steeds meer te maken met gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen van leerlingen en hun ouders. De school heeft hierbij ondersteuning nodig van het schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werkers geven advies en informatie aan kinderen en hun ouders, bieden licht ambulante hulp, kunnen toeleiden naar gespecialiseerde zorg en leerkrachten ondersteunen. Zo vormen zij een belangrijke schakel in de zorgstructuur rond het onderwijs. Deze publicatie biedt praktische ondersteuning bij het effectief en efficiënt inzetten van middelen voor schoolmaatschappelijk werk.


Lizette van der Plas Tok Tok, herrie in het hok X

Beschrijving: Uniek kaartspel over pestgedrag en sociale media. Het doosje bevat de spelregels en 123 kaarten. Het spel is geschikt voor 4 t/m 8 spelers van 8 jaar en ouder. Een spel duurt tussen de 20 en 40 minuten. – Meer info op www.tokkelnet.nl.


Tijdschriften

Titel   uitgeleend tot:
Naam    

In deze categorie zijn nog geen tijdschriften aanwezig


Materialen

Titel   uitgeleend tot:
Naam    

In deze categorie zijn nog geen materialen aanwezig