Algemeen

Boeken

Schrijver Titel uitgeleend tot:
Khatchikyan Gor Gelukzoeker  

Beschrijving: Ondertitel: Van generaal pardon tot Premier Gezocht. In dit boek beschrijft Gor hoe hij als jonge tiener met zijn ouders, na een vlucht van 7 dagen in Nederland aankomt en in het opvangcircuit terechtkomt. Na een verschrikkelijk lange tijd van onzekerheid met wanhopige, uitzichtloze maar ook met gelukkige en hoopvolle tijden, laat Gor zien dat “gelukzoekers” zeker ook “gelukbrengers” kunnen worden en een bijzondere verrijking voor de Nederlandse samenleving.


Jeronimoon, J Leraren doen het niet voor het geld  150111 J. Timmermans

Beschrijving: Het boek bestaat uit columns en verhalen waarin zeer kritisch wordt gekeken naar sommige ontwikkelingen in het onderwijs. Vaak worden de kinderen er niet beter van; anderen wel! Op een wat vileine maar zeker ook hilarische manier legt Jeronimoon de vinger op zere plekken.


Eva Vriend Monument van de pioniersgeest  

Beschrijving: Verhalen over de Jasmijnstraat 9; nu het Aves kantoor; voorheen kantoor van de Dienst Zuiderzeewerken, het Consultatiebureau en de Schoolbegeleidingsdienst. Verhalen van de gebruikers maken duidelijk hoe belangrijk dit gebouw is geweest voor het ontstaan van onze polder en de gezondheid en vorming van haar inwoners. Het boek is geschreven ter gelegenheid van het eerste lustrum van Aves in 2015.


Asbeco Competentiewaaier  

Beschrijving: Competenties, interpersoonlijk – pedagogisch – vakinhoudelijk – didactisch – organisatorisch – collegiaal samenwerken – samenwerken met de omgeving en eigen professionele deskundigheid, uitgewerkt, verdeeld in deelcompetenties en goed omschreven op de voorpagina’s. Op de achterzijde vind je tips, opdrachten en adviezen. Een inspiratie voor elke dag! “Bruikbaar”!


Unicef Jouw school – mijn school  

Beschrijving: Prachtig boek, ook leuk om eens in de klas te gebruiken. Verhalen, feiten en enorm veel foto’s over hoe, in de hele wereld, kinderen naar school gaan en wat ze daaromheen meemaken.


Kraaijeveld, Kees en Weusten, Suzanne Helder denken  

Beschrijving: Ondertitel: De routeplanner voor je brein. “Na ’t lezen van dit boek weet ik wat het nut is van helder denken, kan ik hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, ken ik het verschil tussen stellingen en argumenten, weet ik wat een drogredenering is, weet ik hoe emoties mijn denken vertroebelen, doorzie ik mijn eigen denkfouten en die van anderen, kan ik beter argumenteren, kan ik HELDER DENKEN”.


 

Annegreet van Bergen Werk of Gekkenwerk X

Beschrijving: Ideeën voor een leven in balans. In de thema’s De geldgekte, Spitsuur in het leven, Uitdijende werktijden, Teveel van het goede:stress, Het gezonde leven en Time management verklaart Annegreet de huidige werkgekte en doet suggesties om die buiten de deur te houden.

Daniël W Rasmus en Rob Salkowitz Listening to the future X

Beschrijving: Hoe creëert Microsoft een kristallen bol en anticipeert daardoor voortdurend op de toekomst. Ideeën en methodes om je voor te bereiden en voordelen te halen uit de mogelijkheden. (Boek is een cadeau van Microsoft; ontvangen tijdens de reis naar Amerika van Herman Goes en Herman Snelder. Boek is in het Engels.

Jinny S. Ditzler Je allerbeste jaar X

Beschrijving: Jinny daagt je uit om je wensen en dromen helder te krijgen en te realiseren. Onderwerpen o.a.: slarisverhoging, goede relatie, betere gezondheid en meer vrije tijd. Vereist: moed, discipline en inspiratie. Een effectieve opfrisser voor het innerlijke kompas.

Vos/ABB School!gids; een toekomstvisie op ons onderwijsbestel X

Beschrijving: Overdenkingen over hoe het onderwijsbestel in de toekomst vorm zou kunnen krijgen met de nadruk op “samen”. Het boek bevat een groot artikel over hoe Aves hiermee omgaat. Ook anderen beschrijven hun ervaringen en ideeën.


Pease Allan en Barbara Waarom mannen liegen X

Beschrijving:
De verschillen tussen mannen en vrouwen in handelen en denken worden op een leuke manier uit de doeken gedaan. Dit geeft zicht op situaties in je omgeving, waarbij deze verschillen tot stereotiepen kunnen leiden. Leuk verhelderend boek, waarbij humor ook een rol speelt.


Frank McCourt Meester! X

Beschrijving:
Literair boek. Roman.
Het geeft een beeld van een Ier met een ongelukkige jeugd, die zich ontwikkelt tot leraar op een Highschool. Zijn omgang met leerlingen wijkt af van het reguliere. Zijn aandacht voor wat kinderen/pubers beweegt bepaalt zijn houding.


Wilson, Paul Het grote boek van de rust. X

Beschrijving: Meer dan 100 manieren om snel te ontspannen, zowel geestelijk als lichamelijk. Veel technieken die snel en doeltreffend kunnen worden toegepast. De aldus verkregen positieve instelling doet de kwaliteit van leven toenemen. Paul wordt ook wel “De goeroe van de rust” genoemd.


School De Zonnebloemschool, brug naar de samenleving X

Beschrijving: Jubileumboek t.g.v. het 50-jarig jubileum van De Zonnebloemschool. Stukje geschiedenis van het Speciaal Onderwijs in de Noordoostpolder, voorzien van mooie oude en nieuwe foto’s.


Tijdschriften

Titel   uitgeleend tot:
Naam    

In deze categorie zijn nog geen tijdschriften aanwezig


Materialen

Titel   uitgeleend tot:
Spel belonen, een gevaarlijk spel    

Spel te gebruiken binnen een team bij intervisie. Er zijn vragen bij, die je ook los kunt gaan bespreken op momenten dat er geen prangende vragen zijn binnen je intervisiegroep.