Stichtingsidentiteitscommissie

De Stichtingsidentiteitscommissie heeft als opdracht om op stichtingsniveau toezicht te houden op de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter en de identiteit van de openbare en samenwerkingsscholen én aan de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van katholieke en protestants-christelijke basisscholen. De volledige opdracht van de commissie vindt u [hier].
Concreet betekent dit dat de commissie gevraagd en ongevraagd meedenkt en adviseert over alle zaken die raken aan identiteit binnen de stichting. Daarbij is het identiteitsbeleid zoals vastgelegd in het Nieuwe Hart inhoudelijk leidend. Dat vindt u hier.
 
De Stichtingsidentiteitscommissie bestaat uit zes leden, twee per denominatie: openbaar, katholiek en protestants-christelijk. De leden ziet u hieronder.
De Stichtingsidentiteitscommissie wordt ondersteund door de Adviseur identiteit. De commissie vergadert minimaal drie maal per jaar en bezoekt jaarlijks één of meer van de scholen van Aves.
Aves stichting voor primair onderwijs - Stichtingsidentiteitscommissie -

Monique van Polen-de Ringh

Ik ben Monique van Polen-de Ringh en woon samen met mijn man in Marknesse. Daar werk ik ook. Ik ben groepsleerkracht sinds 1998 en de meeste jaren daarvan in de bovenbouw. Ik ben daarnaast jarenlang intern begeleider geweest en neem waar voor de directeur als deze niet aanwezig is.
Het is me veel waard met kinderen te mogen spreken over geloven. Vanuit mijn katholieke opvoeding en overtuiging. Waar verwonder jij je over? Waaraan hecht jij waarde en vanuit welke oorsprong? Hoe werkt het als je een andere overtuiging hebt? Welke tradities zijn er; hier en wereldwijd? Sta open voor gedachten, overtuigingen en gebruiken van anderen.
Ik vind het mooi om breed te kunnen kijken, vol respect naar ieders overtuiging, vol nieuwsgierigheid. In deze werkgroep mag ik meedenken de identiteit van alle scholen te waarborgen en samen wellicht naar een hoger plan te brengen.

Aves stichting voor primair onderwijs - Stichtingsidentiteitscommissie -

Richard Meinders

Ik ben Richard Meinders. Ik ben geboren en getogen in de Noordoostpolder. In het verre verleden heb ik zelf op de Roderik van Voorstschool gezeten en mijn kinderen hebben met veel plezier hun basisschooltijd doorgebracht op de Zevensprong. In deze tijd was ik ook voorzitter van de GMR van het Openbaar basisonderwijs NOP en de eerste jaren van de GMR van AVES. In deze periode is voor mij het belang van de identiteit van de individuele scholen gaan spelen. Scholen met een christelijke achtergrond is het geloof de basis van de identiteit, maar waar staat de openbare school voor? Gevoelsmatig zijn er nadrukkelijke verschillen, maar waarin uit zich dat nu precies?
Ik ben dan ook trots op dat AVES het fundament van de openbare identiteit heeft vormgegeven en dat ik hier vanuit de identiteitscommissie verder aan kan bijdragen. Voor mij staat de openbare identiteit voor inclusief onderwijs. Er is ruimte voor iedereen, ongeacht geloof of culturele achtergrond.
Aves stichting voor primair onderwijs - Stichtingsidentiteitscommissie -

Jenneke Zelhorst

Mijn naam is Jenneke Jordens-Zelhorst en samen met mijn man en kinderen woon ik in Vollenhove.
Sinds 2002 ben ik als groepsleerkracht werkzaam in de Polder. In de 15 jaar die ik hier nu werk heb ik al veel veranderingen meegemaakt. Het samengaan van de twee besturen, maar ook de samenvoeging van De Ringloop, waar ik destijds werkte en De Titus Brandsma. Een proces waarbij het vooral ging om identiteit. Hoe kun je beide identiteiten waarborgen en niemand te kort doen? Ik vind het fijn om hierover in de werkgroep ook mee te mogen denken vanuit de openbare identiteit.

Aves stichting voor primair onderwijs - Stichtingsidentiteitscommissie -

Margreet Jonsgma

Mijn naam is Margreet Jongsma-Visserman en ik woon in Emmeloord met man en drie kinderen. Ik ben predikant-geestelijk verzorger ben in opleiding tot leraar godsdienst. Als ouder ben ik actief betrokken bij de Koperwiek, als lid van de protestantse bevolking actief lid van de Protestantse Gemeente Emmeloord. Juist als er meerdere levensbeschouwingen bij elkaar komen is het van belang dat iedereen weet waar hij of zij voor staat, waardoor je gevormd en gevoed wordt en hoe je dat in de praktijk samen met anderen kunt brengen zonder die eigen identiteit op te geven. Daaraan help ik graag vanuit mijn christelijke achtergrond mee bij het nieuwe Aves!

Aves stichting voor primair onderwijs - Stichtingsidentiteitscommissie -

Dorien Meulendijks

Ik ben Dorien Meulendijks op 55 jaar, getrouwd, twee volwassen dochters en woon in Tollebeek. De identiteitscommissie vind ik belangrijk  omdat kinderen juist op de basisschool in een omgeving horen te zijn die aansluit bij de opvoeding door de ouders. Zelf ben ik katholiek en actief in de parochie bij de vieringen. Daarnaast ook bij oecumenische vieringen in Tollebeek. Onze kinderen zitten niet meer op de basisschool, maar ik ben wel in het onderwijs. Ik geef les op de Bonifatius Mavo als scheikunde docente.

Leerkracht van PC school: vacature