Samenwerkingsscholen

1.1. Inleiding en grondslag
Samenwerkingsscholen zijn ontstaan door de samenvoeging van 2 of meer scholen van verschillende denominaties (openbaar, katholiek, protestants-christelijk). Bij de start van een samenwerkingsschool wordt de afspraak gemaakt dat de identiteiten waaruit de school is voortgekomen zichtbaar aanwezig zijn in de samenwerkingsschool.
Dit betreft dan:
  • De organisatie, waaronder de samenstelling van het team en de geledingen,
  • Het onderwijs, waaronder de vormgeving en uitvoering van levensbeschouwing, mede in relatie tot de pedagogische en didactische invulling van het onderwijs in de school.
  • De aankleding van de school
  • De buitenschoolse activiteiten en acties.

In de samenwerkingsschool wordt uitgegaan van de uitgangspunten van de verschillende richtingen waaruit de school is ontstaan.
Iedere leerling is welkom. Dat is het uitgangspunt van het openbaar basisonderwijs en dat geldt ook in de samenwerkingsschool.
Toch is de samenwerkingsschool anders dan de openbare school omdat in de samenwerkingsschool de inrichting van de levensbeschouwelijke componenten op katholieke en/of protestants christelijke grondslag meer herkenbaar aanwezig is.
Bij de aanmelding wordt aan de ouders verteld hoe dat vorm heeft gekregen. Ouders beslissen dan zelf of zij daarmee in kunnen stemmen.

1.2 Uitvoering
Om dit alles mogelijk te maken werken er op een samenwerkingsschool leraren die deze uitgangspunten onderschrijven en vanuit de verschillende tradities vorm kunnen geven. Aves biedt hen ondersteuning om te groeien in mogelijkheden hiertoe d.m.v. identiteitsbegeleiding.