Identiteitscommissies

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Gerard de Bruin

Ik ben Gerard de Bruin: Sinds 1979 woon ik in Emmeloord. Daar zijn onze vier kinderen naar de Albert Schweitzerschool gegaan. Al snel ben ik betrokken geraakt bij het bestuur van de RK parochie en daarna van de katholieke basisscholen. Het mede tot stand brengen van de besturenfusie van de katholieke basisscholen in Noordoostpolder, Kampen en Vollenhove, heb ik als een heel zinvol proces ervaren. Immers, alleen door samenbundeling van krachten is het mogelijk identiteitsgebonden onderwijs in onze omgeving voor de toekomst te behouden. Daar wilde ik, na de totstandkoming van Aves , graag nog een bijdrage aan leveren.


Als lid van de Raad van Toezicht behartig ik met name de aspecten van de katholieke identiteit in het onderwijs. In de wetenschap dat het daadwerkelijk vormgeven van dat identiteitsgebonden onderwijs in de klas plaats moet vinden en het dus vooral draait om de man (maar meestal vrouw) die dat tot stand moet brengen.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Hester Kuper- van der Vecht

Mijn naam is Hester Kuper- van der Vecht. Ik woon in Ens sinds 1998. De Zevensprong in Emmeloord-West was de basisschool van onze kinderen. In de jaren tachtig heb ik me sterk gemaakt voor het starten van een opleiding tot Humanistisch Vormingsonderwijs gevende. Waarom zo veel tijd en energie gestoken in een facultatief vak als HVO? Omdat voor het openbaar onderwijs m.i. geldt: pluriform maar niet zonder wezenlijke waarden en normen.

Daarom ook met plezier gesolliciteerd naar een plaats in het op te heffen bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs NOP voor de identiteitszetel. Met veel genoegen accepteerde ik vervolgens de voordracht van de Raad van de gemeente Noordoostpolder om de godsdienstige en levensbeschouwelijke aspecten en identiteit van het openbare en het samenwerkingsonderwijs te behartigen in de Identiteitscommissie. Het fijnste aspect van deze commissie vind ik de eenheid-in-verscheidenheid samenwerking met de ‘katholieke’ identiteitscommissie. Voortreffelijk voor alle partijen om te merken wat het oplevert om over je eigen hekje heen te stappen! 

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Trees Menu

Mijn naam is Trees Menu en heb zitting in de identiteitscommissie  van Aves namens het katholiek onderwijs bij de katholieke/ oecumenische- en samenwerkingsscholen. Als jeugdverpleegkundige ben ik werkzaam bij GGD Flevoland . In die hoedanigheid ben ik al jaren bekend met alle scholen in de Noordoostpolder. Ik vind het zinvol om mee te mogen denken in het proces en uitvoering van de katholieke identiteit binnen het onderwijs daar waar scholen samen gaan. Het recht doen aan  ieder zijn identiteit en waarbij  respect voor de ander voorop staat.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Cees Tolsma

Mijn naam is Cees Tolsma. Vanaf 1969 woon ik met mijn gezin in Emmeloord. In de periode dat onze 3 kinderen op de basisschool zaten heb ik bestuurlijk werk verricht in oudercommissie, ouderraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarnaast heb ik de nodige ervaringen opgedaan in ondernemers- en brancheorganisaties en het bedrijfsleven. Vanuit mijn openbare achtergrond ben ik gekozen in de Raad van Toezicht van Aves en vervolgens is mij gevraagd zitting te nemen in de identiteitscommissie. In deze commissie wil Ik graag een steentje bijdragen om samenwerking tussen de verschillende identiteiten te bevorderen en succesvol te laten verlopen.

 

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Herman Snelder

Mijn naam is Herman Snelder; sinds 1983 in de Noordoostpolder werkzaam; eerst als hoofd der school en  directeur van de Mariaschool in Tollebeek en daarna bovenschools voor de Stichting Christophorus; samen met de Stichting voor Openbaar basisonderwijs Noordoostpolder  nu Aves. Mijn huidige functie is adviseur van het CvB met de portefeuilles identiteit en onderwijs. Als adviseur ben ik dan ook verbonden aan de identiteitscommissies. Samen met de voorzitters (om beurten de afgevaardigden vanuit de RvT) worden de agenda’s voorbereid en ik verzorg de verslaglegging.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Gabrie Laan-Boon

Mijn naam is Gabrie Laan-Boon. Ik werk met plezier op de Paulusschool in Rutten. Ik zit in de werkgroep identiteit omdat ik het belangrijk vind om samen te werken met respect voor ieders religieuze overtuigingen.

Aves stichting voor primair onderwijs - Identiteitscommissies -

Jenneke Zelhorst