Adviseur identiteit

Aves stichting voor primair onderwijs - Adviseur identiteit -

Tamar Kopmels

Hoe kun je kinderen in deze tijd zó begeleiden dat ze uitgroeien tot mooie mensen? Mensen die weten wat ze beweegt in hun eigen leven, en wat ze belangrijk vinden om voor te leven? En die ook nog eens snappen en respecteren dat andere mensen daar ook zo hun eigen ideeën over hebben? Die vraag houdt mij al zo’n achttien jaar beroepsmatig bezig.
Aves heeft mij gevraagd de komende jaren handen en voeten te geven aan identiteitsontwikkeling en levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen van Aves. Daarmee zal ik de basis die Herman Snelder hiervoor heeft gelegd binnen de stichting, concretiseren. Ik ben voor Aves op de openbare scholen en een deel van de samenwerkingsscholen als identiteitsbegeleider werkzaam. Concreet betekent dit dat ik schoolteams begeleid, dat ik de pilot Leren Leven doorontwikkel en dat ik professionalisering van leerkrachten verzorg. De identiteitscommissie(s) van Aves zijn voor mij een waardevolle klankbordgroep bij mijn werkzaamheden.