De Veer

Aves stichting voor primair onderwijs - De Veer -

De Veer is een wisseltrofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op één of andere bijzondere manier hebben ingespannen voor de Stichting Aves.

De Veer moet gezien worden als een teken van waardering en dankbaarheid. Naast de eer mag (mogen) de ontvanger(s) een bedrag van € 1.000,00 schenken aan een goed doel van hun keuze. Het goede doel dient betrekking te hebben op kinderen die op de één of andere manier in een moeilijke situatie verkeren.

 

2010    nieuwe directeuren Marleen A. en Vivian T. Stichting Leergeld NOP
2011 Herman Goes St. Scoren tegen Kanker
2012 Will Muller (7S) en Annie Voost (Lichtw.) Ouders        KiKa
2013 Team van De Ark     Stichting Yoef
2014 Annette van der Peet Jeugdsportfonds
2015 De Conciërges kinderboerderij Cantecleer in Kampen
2016 Herman Snelder wordt tijdens de volgende Avesdag (2017) bekend gemaakt