NIEUWS

Nieuws

Werkgroepen bestuurlijke samenwerking Aves-SCPO

De vier werkgroepen zijn enthousiast en voortvarend aan het werk:

* de werkgroep Bestuurlijke inrichting en organisatie heeft inmiddels 2/3 deel van de opdracht

  uitgevoerd.

* de werkgroep Onderwijs en identiteit heeft een aantal adviezen geformuleerd wat betreft

onderwijs en identiteit.

* de werkgroep Personele en juridische zaken is halverwege met de uitvoering van de opdracht.

* de werkgroep Financiën en huisvesting heeft inmiddels 2/3 deel van de opdracht uitgevoerd.

Het ligt in de planning dat de onderzoeksrapporten met de aanbevelingen van de werkgroepen voor 1 juni a.s. opgesteld zijn en aangeboden worden aan de stuurgroep. Op 12 juni a.s. vergadert de stuurgroep over de onderzoeksrapporten en de aanbevelingen van de werkgroepen. De stuurgroep biedt daarna het onderzoeksrapport met aanbevelingen ter informatie aan, aan de leden van de Raad van Toezicht, de GMR, het directeurenberaad en de bestuurskantoren van beide organisaties. De onderzoeksrapporten met de aanbevelingen van de werkgroepen vormen de input voor een nader op te stellen  samenwerkingsdocument.

Terug naar het nieuwsoverzicht