NIEUWS

Nieuws

Verkennend onderzoek naar bestuurlijke samenwerking SCPO en Aves

De besturen van Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en Aves, Stichting voor primair onderwijs hebben de intentie uitgesproken om met elkaar een verkennend onderzoek uit te voeren om een goede afweging te maken voor verdergaande bestuurlijke samenwerking. Het verdere schooljaar 2012-2013 zal worden benut om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en gevolgen.

SCPO en Aves hebben gezamenlijk 39 basisscholen, waarvan 36 in de gemeente Noordoostpolder. Aves heeft twee scholen in Kampen en één in Vollenhove.

“Beide besturen werken op dit moment al veel samen en hebben goede contacten met elkaar. Graag willen wij die samenwerking verder formaliseren. Daarmee creëren we optimale kansen voor alle basisscholen binnen onze stichtingen”, aldus Adriaan van Hove, voorzitter van het College van Bestuur van SCPO.
Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves vult dat graag aan: “Van groot belang is het behoud van de verschillende scholen binnen de stichtingen. Door bestuurlijke samenwerking kunnen we juist die verschillen waarborgen. Wij streven gezamenlijk naar kwalitatief goed onderwijs, waar ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een gevarieerd onderwijsaanbod”.

Uit een meerwaardeonderzoek is gebleken dat bestuurlijke samenwerking van SCPO en Aves een duidelijke meerwaarde heeft voor wat betreft:
• het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs;
• het rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder identiteit;
• het bevorderen van de leefbaarheid van de dorpen.


Verkennend onderzoek
In januari 2013 start het verkennend onderzoek naar de overeenkomsten en de verschillen tussen beide organisaties. Voor de uitvoering van de verkenning is een projectorganisatie opgezet met procesbegeleiders, een stuurgroep en diverse inhoudelijke werkgroepen. In de zomer van 2013 moet helder zijn of en zo ja onder welke voorwaarden de samenwerking verder wordt vormgegeven. Daarna volgt het medezeggenschapstraject.

 

lees hier de intentieverklaring

Lees hier de brief aan de ouders

Terug naar het nieuwsoverzicht