NIEUWS

Nieuws

Schenking van Aves is goed besteed

Januari 2016 ontvangt Stichting Help Onderwijs Papua 4.758,31 euro van stichting AVES. Stichting HOP financiert, sinds 2011, een onderwijsechtpaar voor het maken van lesmethodes voor rekenen en lezen op het niveau van de Papoea’s.

We willen u graag een overzicht geven van het programma en wat er is gedaan met de ontvangen gift.

In 2011 is begonnen met het schrijven van lesboeken die gericht zijn op de situatie in Papoea. De meeste leerkrachten en leerlingen kunnen namelijk niet overweg met de boeken die hoofdzakelijk geschreven lijken te zijn voor leerlingen op het goed ontwikkelde Java. In Papua spreekt men vooral stamtalen of anders een straatversie van het Indonesisch. Ouders zijn zelf vaak analfabeet en weten niet hoe ze  hun kinderen kunnen helpen. Tel daarbij op dat hier maar 12% van de kinderen naar de kleuterschool gaat en de nationaal geproduceerde lesmethodes ervan uit gaan dat kinderen al kunnen lezen en rekenen als ze in klas 1 (groep 3) instromen. Daar bovenop komt nog dat leerkrachten niet wordt aangeleerd hoe je een kind leert rekenen, schrijven en lezen. Al met al genoeg ingrediënten voor een onderwijskundige ramp.
 
Eéndaagse training aan 100 leerkrachten in het gebruik van de handleiding taal.
 
De provinciale overheid staat volledig achter onze boeken en beveelt het gebruik ervan aan om de leeruitkomsten te verbeteren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan boeken voor groep 5. +Hiermee is er een brug gecreëerd naar de nationale onderwijsmethodes.
Ondertussen proberen we zoveel mogelijk leerkrachten te bereiken met het eerste deel van de lesmethode. Hiermee kunnen kinderen op een eenvoudige manier leren lezen. We trainen de  leerkrachten met de theoretische achtergrond van het leesproces en leren ze tegelijk aan hoe ze de handleiding kunnen gebruiken. In de handleiding staan 100 kant en klare lessen, inclusief werkbladen en toetsen. Het is al voldoende bewezen dat de kinderen hiermee in één semester kunnen leren lezen.
Voorkant handleiding

Stichting HOP heeft ingestemd met het verzoek om 1000 van deze handleidingen te drukken van het geldbedrag dat door stichting AVES is geschonken.
Ondertussen zijn er al ruim 300 verspreid. 100 stuks via  een training van de provinciale overheid aan 60 scholen in de minst ontwikkelde gebieden in Papua, ruim  100 aan evenzoveel pas afgestudeerde leerkrachten die een contract hebben getekend  om 2 jaar op dorpsscholen les te geven, 65 via een programma van een locale lerarenopleiding bedoeld om volwassenen te leren lezen en nog eens ruim 50 via andere trainingen. Al met al worden hiermee al duizenden kinderen bereikt.
 

 Nogmaals hartelijk dank voor jullie gift.

Terug naar het nieuwsoverzicht