NIEUWS

Nieuws

Samenwerking SKN en Aves bekrachtigd met ondertekening convenant.

De besturen van Aves, Stichting voor primair onderwijs en SKN, Stichting Kinderopvang Noordoostpolder, hebben een convenant ondertekend om te komen tot een nadere samenwerking.  Aves en SKN spreken gezamenlijk uit, dat zij met elkaar de mogelijkheden van een hechte samenwerking gaan onderzoeken.  Het doel is om uiterlijk eind 2013 een besluit te nemen over een mogelijk  vast te leggen samenwerkingsvorm.

 

Het uitgangspunt is dat beide organisaties aparte stichtingen blijven. Het is de bedoeling om structureel van elkaars expertise op het gebied van kinderopvang en onderwijs gebruik te maken.  Deze samenwerking helpt om voor de kinderen en dus ook voor de ouders een optimaal aanbod te realiseren. Dit aanbod kan op termijn in elk dorp en elke wijk van de gemeente Noordoostpolder  verwezenlijkt worden.

 

 

Het kind centraal.

Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves vindt dit een goede ontwikkeling voor de Noordoostpolder: “De ouders vragen steeds meer om goede aansluiting van onderwijs en kinderopvang. Het liefst in zogenaamde kindcentra waar alle voorzieningen voor kinderen bijeen gebracht worden. Daar willen wij werk van maken”.

 

Karen Anne van Dorp, directeur van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder sluit zich daar graag bij aan: “De scheiding tussen onderwijs en opvang is kunstmatig. Wanneer je het kind centraal stelt, is het logisch dat onderwijs en kinderopvang goede en niet-vrijblijvende afspraken maken. Daar is deze samenwerking voor bedoeld. SKN is een organisatie die goed past bij de uitgangspunten van Aves”.

 

Aves en SKN gaan samen in gesprek met SCPO (stichting voor christelijk primair onderwijs), andere kinderopvangorganisaties en de peuterspeelzalen om te onderzoeken waar de aansluiting bij elkaar gevonden kan worden. Zodat in heel de Noordoostpolder onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen samenwerken met “het beste voor kinderen” voorop.

 

Lees hier de intentieverklaring

Terug naar het nieuwsoverzicht