NIEUWS

Nieuws

Samenwerking Avesscholen in Rutten

De scholen van Aves in Rutten zullen per augustus 2012 worden samengevoegd. Doordat De Wegwijzer per 1 oktober 2012 onder de opheffingsnorm zal komen, wordt de school gesloten. Omdat beide scholen onderdeel van Aves zijn, ligt samenvoeging voor de hand. Eén van de drie  uitgangspunten van Aves is namelijk dat identiteiten zoveel als mogelijk gewaarborgd worden. Deze situatie biedt kansen om de uitgangspunten van Aves eer aan te doen. De Wegwijzer en De Paulusschool zullen verder gaan als samenwerkingsschool, waarbinnen ruimte zal zijn voor de katholieke identiteit en de openbare uitgangspunten.

 

Altijd een passende school

Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves ziet de toekomst voor de nieuwe samenwerkingsschool vol vertrouwen tegemoet. “Aves heeft een lange traditie met samenwerkingsscholen. In het verleden zijn in Bant en Luttelgeest de katholieke scholen samengegaan met de openbare scholen. Recent is in Nagele een derde samenwerkingsschool ontstaan, omdat de openbare school daar werd opgeheven. De ervaringen zijn goed. In Rutten komt dus de vierde samenwerkingsschool.”

 

Zoals onderwijs bedoeld is

“Beide scholen in Rutten behaalden goede leerresultaten”, legt  Leo Breukel uit. “We willen dat natuurlijk behouden in de nieuwe school. De twee teams gaan dit schooljaar al bij elkaar zitten, om een gezamenlijke identiteitsvisie te ontwikkelingen. Augustus 2013 zullen alle afspraken op de andere deelterreinen vastgelegd zijn.”  

Voor Rutten een geweldige kans om sprankelend onderwijs in de dorpskern te behouden. Bovendien blijft Aves er naar streven om in Rutten te komen tot een Multifunctionele Accommodatie waarin veel organisaties van Rutten een plek kunnen krijgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht