NIEUWS

Nieuws

Reactie naar aanleiding van persbericht

Beste ouder(s)/verzorgers, medewerkers en relaties,

 

Op vrijdag 14 september jl. werd Aves onaangenaam verrast door negatieve berichtgeving in de  Stentor. In dit bericht werd gesproken  over de zorgen van  de gemeente over de financiële positie van Aves en het toegenomen salaris van de bestuursvoorzitter. Omdat het artikel op onjuiste feiten berust, heeft de gemeente ons haar excuus aangeboden en het artikel gerectificeerd.

 

Graag willen wij u via deze brief een toelichting geven op de feitelijke situatie. Er is namelijk  geen enkele reden tot zorgen over uw keuze voor een school van Aves en de kwaliteit van het onderwijs.

 

In 2011 en 2012 hebben we onze ruime financiële reserves aangesproken om de werkgelegenheid van leerkrachten te garanderen. Met als doel de kwaliteit van het onderwijs én de persoonlijke aandacht en begeleiding van uw kind op het  niveau te houden zoals u dat van ons gewend bent.  Zoals u zult begrijpen is dit een zeer weloverwogen en bewuste keuze  geweest. Deze keuze heeft er echter ook toe geleid dat 2011 met een klein negatief resultaat is afgesloten en voor 2012 een verlies is begroot.  Een verlies dat we graag nemen, juist vanwege onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de kinderen.

 

De berichtgeving inzake de bekostiging van de bestuursvoorzitter is geheel ongegrond. In 2011 is eenmalig een bedrag uitgekeerd over niet-genoten verlofuren.

 

Zoals u in het Jaarbericht 2011 hebt kunnen lezen, is Aves een financieel zeer gezonde organisatie.
Wij hebben dan ook alle vertrouwen in de toekomst. Mocht u naar aanleiding van het bericht  in de krant of deze brief nog vragen hebben, dan kunt u met ons contact opnemen.  

 

Met vriendelijke groet,
       
Eric Rijnders                             Leo Breukel
Voorzitter Raad van Toezicht      Voorzitter College van Bestuur

Terug naar het nieuwsoverzicht