NIEUWS

Nieuws

Rapport bestuurlijke visitatie Aves

In het primair onderwijs is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de professionalisering van het bestuur. In 2010 is de Code Goed Bestuur vastgesteld door de leden van de PO-Raad, als leidraad voor het bestuurlijk handelen in het primair onderwijs. Versterking van de sector en zelfregulering zijn belangrijke doelen van deze code. In 2013 heeft de Commissie Meurs geadviseerd om de bestuurlijke kwaliteit verder te stimuleren door middel van bestuurlijke visitaties.
Dit rapport bevat de bevindingen van de visitatiecommissie die stichting Aves bezocht heeft voor een bestuurlijke visitatie.
In deze visitatierapportage bespreekt de visitatiecommissie haar bevindingen, eerst algemeen en daarna voor de vier hoofddomeinen. Het visitatierapport sluit af met enkele aanbevelingen.

 

U kunt het rapport hier downloaden

Terug naar het nieuwsoverzicht