NIEUWS

Nieuws

Raad van Toezicht in gesprek met Aves-directeuren

Op 22 mei gingen de directeuren van Aves en de leden van de raad van toezicht (RvT) met elkaar in gesprek. Voor het eerst na de fusie kwamen zij in deze setting bijeen. De avond begon met een (deels hernieuwde) kennismaking met de leden van de RvT. De leden lichtten hun achtergrond toe, stelden zich voor en deelden ook het ‘waarom’ zij als toezichthouder actief zijn in het onderwijs.
 
 
Omdat de groep directeuren relatief groot is om met elkaar een dialoog te voeren, was gekozen voor drie dialoogtafels. Op één tafel lag de vraag voor welke ervaring tot nu toe zijn opgedaan met de fusie en of er sprake is van merkbare samenwerkingen tussen scholen, in en tussen dorpen en wijken. De bestuurlijke fusie op de scholen is niet altijd even merkbaar, en dat is ook zeker niet nodig. Op die plekken waar samenwerkingen merkbaar zijn geven directeuren aan positief te zijn. Een positief voorbeeld is het vergrootten van de invalpool, dat zorgt voor meer continuïteit van lesgeven en vooral ook waarde(n)volle kennisuitwisselingen. Een tweede tafel besprak onderwijskansen en beleid t.a.v. (integraal) kindcentra, overgang van opvang naar onderwijs (0-7 jaar) en overgang primair onderwijs naar voortgezet onderwijs (10-14 jaar). Op de derde tafel lag de besturingsfilosofie, strategisch beleid 2019-2023 en de (be)sturing van de stichting voor. Vooral in dat laatste de effecten voor directeuren en schoolteams, vooral ook wat merken leerlingen hiervan. De gekantelde organisatie en gedeeld leiderschap werden hier in de kern als positief benoemd. Echter, de kanteling en gedeeld leiderschap vraagt duidelijke vrijheidsgraden en heldere bevoegdheden. Zoals ook de inrichting van het directeurenberaad, werkgroepen en netwerken voor kennisuitwisseling tussen leraren. Uitdagingen om daar het komend jaar met elkaar vormen voor te vinden. De RvT-leden hebben graag zicht op hoe de aansturing van de stichting in de praktijk plaatsvindt. Namelijk het toezichthouden op en gepaste sturing geven aan de collegeleden moet in lijn zijn met hoe de organisatie zich in de komende jaren wil en gaat ontwikkelen.
 
Niels Strolenberg, voorzitter van de raad van toezicht: "We kijken terug op een bijeenkomst met de directeuren van Aves waarin we in een open dialoog informatie met elkaar wisselden en konden sparren over de uitdagingen die voor ons liggen. De raad van toezicht sluit zich zo nauw mogelijk aan bij de ontwikkelingen binnen de stichting, de verschillen en overeenkomsten tussen de scholen met elk hun eigen context. Graag komen de leden voor de zomer van 2019 op vier scholen om de sfeer te proeven”.

Terug naar het nieuwsoverzicht