NIEUWS

Nieuws

Oudertevredenheidsonderzoek 2014

Allereerst dank aan het grote aantal ouders dat meegewerkt heeft aan de ouderenquête van Aves. Liefst 984 ingevulde vragenlijsten kregen we terug. Er zijn 2135 gezinnen en dat betekent een response van 49%. Voldoende om de enquête te kunnen gebruiken. Natuurlijk hopen we een volgende keer op een nog grotere deelname. Want als ouder is het belangrijk hier uw stem te laten horen! De ouderenquête gaat eens per vier jaar worden afgenomen. Daarnaast hebben we eens per twee jaar een medewerkerenquête en een leerlingenquête. We verwachten die in het komende najaar respectievelijk voorjaar af te kunnen nemen.

 

 

Download HIER het document

Terug naar het nieuwsoverzicht