NIEUWS

Nieuws

Ouderenquête 2014

Eens in de vier jaar neemt Aves een ouderenquête af onder alle ouders. Onlangs hebben dan ook een kleine 1000 ouders meegewerkt aan de ouderenquête op de Avesscholen.

Het rapport wordt nu door het externe bureau opgemaakt en daarna beschikbaar gesteld aan de directeuren. Dat zal eind februari zijn. Uiteraard krijgt de directeur alleen inzage in de uitslag van de eigen school. De directeur stelt het rapport beschikbaar aan de MR en bericht er over aan alle ouders, bijvoorbeeld door een samenvatting te maken. Ook kan het rapport op de website van de school komen. Dat laatste laten we aan de school over.

Met de MR bekijkt de directeur welke verbeterpunten er zijn en neemt die mee in de jaarplanning en wellicht in het nieuw op te stellen Schoolplan. Het jaar daarop kan de MR met de directeur de plannen evalueren. Zo kunnen we de input van de ouders goed gebruiken voor schoolverbeteringen.

 

Dank aan alle ouder die meegewerkt hebben om de kwaliteit van onze scholen nog verder te verhogen!

 

Leo Breukel

Voorzitter CvB

Terug naar het nieuwsoverzicht