NIEUWS

Nieuws

Ondertekening Samenwerkingsdocument Kindcentrum Rutten

Kindcentrum basis voor kindvriendelijk dorp

 

Rutten - ‘Onze wens is om ooit onder één dak te komen en wellicht ook onder één vlag’. Basisscholen Sjaloom en Paulusschool, Peuterspeelzaal De Draaitol en Kinderopvang Stichting Speelwerk zijn sinds een jaar op weg om een Kindcentrum in Rutten te starten. ‘Een paar jaar geleden klonken er al geluiden in het dorp om onderling samen te werken of zelfs te fuseren. Met het Kindcentrum maken we een voorzichtige start om dat meer handen en voeten te geven.’

 

 

Op woensdag 4 september zetten alle partijen hun handtekening onder het Samenwerkingsdocument voor een Kindcentrum in Rutten. Het Kindcentrum is een pilot die ook in Kraggenburg en op twee plaatsen in Emmeloord loopt en wordt vanuit de gemeente begeleid door Erna Balk. De betrokken personen van de scholen, peuterspeelzaal en kinderopvang in Rutten zijn respectievelijk John van Slooten, Truus Vegterlo, Janet van Sinderen en Janette Verweij. Het Samenwerkingsdocument gaat uit van kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders. Met een Kindcentrum willen de initiatiefnemers Rutten aantrekkelijker maken. ‘Met een gezamenlijke visie, samenwerking en gebruikmaking van elkaars expertise ontstaan er win-winsituaties voor iedereen.’

 

Kindvriendelijk dorp

Het Kindcentrum past goed bij de dorpsvisie die Rutten dit jaar heeft ontwikkeld: een energiek en kindvriendelijk dorp. Momenteel onderzoekt Gemeente Noordoostpolder de mogelijkheden voor een Multifunctionele Accommodatie, een MFA. Hierin zouden naast een Kindcentrum ook kerken, een dorpshuis, verenigingen en sport een plaats kunnen krijgen. Nu is het Kindcentrum verdeeld over drie gebouwen. In de toekomst kan dit veranderen.

 

(Op de voorgrond) Een blije Janette Verweij ondertekent het Samenwerkingsdocument

dat bevestigt dat de vier partners, ’t Speelwerk, de Draaitol en de basisscholen Sjaloom

en Paulusschool, samenwerken in het Kindcentrum Rutten. Daarachter van links naar

rechts; John van Slooten, Truus Vegterlo, Janet van Sinderen en wethouder Vermeulen.

 

Activiteitenkalender

Het Kindcentrum heeft een activiteitenkalender opgesteld om de samenwerking tastbaar te maken. De vier partijen organiseren bijvoorbeeld gezamenlijk Sinterklaas, voorleesontbijt, Koningsspelen en bepaalde dorpsfeestactiviteiten. ‘Door een Kindcentrum te starten, maken we de onderlinge communicatie gemakkelijker. We overleggen met elkaar, hebben een gezamenlijke overdracht en organiseren samen activiteiten. Wij zijn enthousiast over deze samenwerking en laten dat graag zien door de ondertekening van het Samenwerkingsdocument. Betrokken ouders en andere geïnteresseerden zijn hiervoor welkom op 4 september om 15.00 uur op Buitenom 1 in Rutten. De ondertekening is een begin om meer inhoudelijk samen te werken. Wie weet zelfs ooit onder één dak.’

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht