NIEUWS

Nieuws

Oecumenische en openbare school in Kraggenburg gaan fuseren

De oecumenische en openbare school in Kraggenburg gaan fuseren. ‘Zo’n fusie is uniek in de Noordoostpolder’, aldus Aves, de stichting voor primair onderwijs in de Noordoostpolder.
Onlangs werd in dorpshuis Het Klokhuis onder het toeziend oog van ouders en leerkrachten, de intentieverklaring voor de fusie getekend. De fusie moet per augustus 2014 ingaan.
De handtekeningen werden gezet door Karste de Vries, voorzitter medezeggenschapsraad De Lichtwachter, Klaas de Jong, voorzitter MR De Pionier en Leo Breukel, voorzitter van het College van Bestuur van Aves.
‘Vijftien maanden is er intensief overleg gepleegd over identiteit, onderwijs, personeel, huisvesting, samenstelling van de geledingen zoals MR en activiteitencommissie en de financiën’, vervolgt Aves, ‘De uitgangspunten voor de fusie zijn geformuleerd en opgenomen in de intentieverklaring, die met applaus werd aangenomen.’

Lees HIER de intentieverklaring

Terug naar het nieuwsoverzicht