NIEUWS

Nieuws

OBS De Regenboog Ens wint innovatiebudget Aves

Aves, stichting voor primair onderwijs reikt de komende vier jaren € 50.000,- per jaar uit aan Avesscholen die een innovatief idee hebben. OBS De Regenboog in Ens heeft dit jaar samen met twee andere scholen van Aves, een deel van dit budget gewonnen.

De Regenboog heeft de ambitie om een ICT school te zijn in de categorie 3 (hoogste categorie). Dit betekent dat de school vooruitstrevend wil zijn op het gebied van ICT binnen het onderwijs. Kijkend naar het heden worden ICT en media steeds belangrijker in ons onderwijs. We praten over ‘21st century skills’ en ‘excellent onderwijs’ waar het onder meer om creativiteit, kritisch denken, ICT – geletterdheid en vaardigheden gericht op het samenwerken gaat. We spelen steeds meer in op de specifieke behoeften van de leerling. Door optimaal gebruik te maken van moderne middelen, samenwerkend leren en differentiëren kunnen we voldoen aan die behoeften.

Met het innovatiebudget wil De Regenboog een ‘Elektronische Leeromgeving’ ontwikkelen, kortweg ELO. Door de inzet van computers en tablets zal er een omgeving ontwikkeld worden waarin een leerling op eigen niveau kan gaan werken. De leerling bouwt gedurende de basisschoolperiode een portfolio op. Op De Regenboog blijft echter de balans tussen het werken uit boeken en de ELO goed in evenwicht. De ELO zal het onderwijs op de Regenboog nog verder verrijken, zodat de leerling zich op zijn/haar eigen niveau voldoende blijft ontwikkelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht