NIEUWS

Nieuws

Meesterlijke Avesdag

Soms tref je een spreker die je raakt en je zomaar twee uur boeiend en humoristisch bezighoudt, zowel in je bovenkamer als in je hart. Marcel van Herpen is er zo een. Op dinsdag 17 mei  vermaakte hij de ruim driehonderd leerkrachten die naar de jaarlijkse Avesdag in ’t Voorhuys waren gekomen. ‘Welke leraar wil jij zijn’, was het thema van de dag. Van Herpen pleitte voor de noodzaak van een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en kind als voorwaarde voor leren.

 

 

 

 

 

 

Welbevinden en betrokkenheid zijn daarin belangrijke kernwaarden. ‘Laat zien wie jij bent als leraar en zie ook alle kinderen’. Van Herpen vindt dat het onderwijs zich de laatste jaren teveel op het beoordelen heeft geconcentreerd zonder dat er geleerd is hoe met die beoordeling om te gaan. ‘Geef kinderen de vrijheid waar ze de verantwoordelijkheid voor aankunnen’. Het verhaal werd opgefleurd door  allerlei anekdotes van vroegere schoolervaringen. Na de lezing ging de zaal uiteen om in klein verband na te praten.


De Veer ging dit jaar naar Herman Snelder, adviseur van het college van bestuur.  Deze wisseltrofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die zich op één of andere bijzondere wijze inspannen voor Stichting Aves. Voorzitter Leo Breukel prees Herman Snelder voor zijn  inzet op het gebied van de zorg, het expertisecentrum, het scholingsaanbod voor teams en leerkrachten in de Aves Academie en de identiteit. De prijs houdt ook een bedrag van 1000 euro in dat door de uitverkoren persoon aan een goed doel mag worden geschonken.

De conciërges, die de Veer in 2015 ontvingen, hebben de cheque overhandigd aan Hanjo IJkhout, beheerder van kinderboerderij Cantecleer in Kampen. De dag werd afgesloten door Peter Heerschop, cabaretier en als gymleraar ook betrokken bij het onderwijs. Aves kan terugkijken op een mooie dag van ontmoeting waarin de onderwijzers zich volop hebben kunnen opladen om gemotiveerd en enthousiast verder te komen in hun vak.

Terug naar het nieuwsoverzicht